• +30 210 80 56 856

Επιχειρηματικοί Άγγελοι και ΕΕ

Η κεφαλαιακή διέξοδος του Επιχειρηματικού Άγγελου αναπληρώνει την ανελαστικότητα των λοιπών μορφών χρηματοδότησης και κυρίως της τραπεζικής ενισχύοντας είτε τις νεοφυείς επιχειρηματικές δομές είτε εκείνες τις οντότητες που βρίσκονται στα αρχικά επιχειρησιακά στάδια.

Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή οριοθέτηση της «Αγγελικής» δράσης, κάθε πλεονασματικός ιδιωτικός φορέας με σημαντική επιχειρηματική εμπειρία που κατευθύνει τα περιουσιακά του στοιχεία και δη χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς ή αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μπορεί να φέρει το τίτλο του επιχειρηματικού αγγέλου.
Η πρακτική μετουσίωση της «αγγελικής» πρόθεσης μπορεί επίσης να πάρει τη μορφή της ηγετικής καθοδήγησης ομάδας επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση ο «Άγγελος» πέραν των χρηματικών ροών έναντι της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο προσφέρει μέσα από την πολύχρονη συνήθως εμπειρία του και διοικητικές συμβουλές καθώς και τις επιχειρηματικές του επαφές. Δεδομένου ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις βρίσκονται στην αρχή του επιχειρηματικού τους βίου, με τον θετικό απολογισμό να μετατίθεται στο απώτερο μέλλον ο έμπειρος «Άγγελος» ξέρει να έχει υπομονή.
Έτσι η χρηματοδότηση αυτή ονοματίζεται ως «έξυπνη και της υπομονής» αναδεικνύοντας έτσι τα χαρακτηριστικά της τοποθέτησης. Σύμφωνα με την ΕΕ αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των νέων εγχειρημάτων μετά τους φίλους και συγγενείς καθώς προσφέρουν κεφάλαια υψηλού ρίσκου συμβάλλοντας στην οικονομική μεγέθυνση και την τεχνολογική πρόοδο.
Σύμφωνα με την EVCA (Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων και Επιχειρηματικών Κεφαλαίων), από το συνολικό ποσό των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ανήλθε το 2013 σε 7,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,5 δισ. ευρώ επενδύθηκαν από επιχειρηματικούς αγγέλους. Η συμμετοχή αυτή μεταφράζεται σε κεφαλαιακή χρηματοδότηση 33.430 επιχειρήσεων με τη συνακόλουθη δημιουργία 184.170 θέσεων εργασίας.
Εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή κοινότητα περί των 271.000 «αγγέλων» ενώ έχουν καταγραφεί 468 δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων. Η μέση συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο των νεοσύστατων επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 166.000 ευρώ ενώ ο κάθε επενδυτικός άγγελος συμμετέχει με ένα ποσό της τάξης των 20.000 ευρώ. Οι κυριότερες επενδυτικές προτιμήσεις καταγράφονται στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας με το 32% των επενδύσεων ενώ ακολουθούν οι τομείς της βιοτεχνολογίας και των βιοεπιστημών με 10% και της κινητής τηλεφωνίας με 10%. Από το σύνολο των επενδύσεων το 97% πήρε τη μορφή της συνεπένδυσης (ομάδα αγγέλων).
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting
www.ffc.gr

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)