• +30 210 80 56 856

Μεγάλη ανάσα για επιχειρήσεις με κόκκινα δάνεια

Νέα παράταση μέχρι 30 Ιουνίου δόθηκε σε επιχειρήσεις με κόκκινα δάνεια, για να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους, χαρίζοντας ανάσα ανακούφισης σε χιλιάδες επιχειρηματίες.

Η πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αναστέλλεται, με τις ημερομηνίες να αλλάζουν διαρκώς. Από 3 Μαΐου που ήταν αρχικά μετατέθηκε στις 31 Μαρτίου και τώρα έως τις 30 Ιουνίου 2016.
Με τις τροποποιήσεις να μεταβάλλουν συνεχώς το «Νόμο Δένδια» για τα επιχειρηματικά δάνεια και συγχρόνως το τραπεζικό καθεστώς να ταλαντεύεται, πολλοί επιχειρηματίες δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και σε αιτήσεις για διακανονισμούς.
Ο νόμος Δένδια προέβλεπε ρύθμιση, ακόμα και διαγραφή μέρους των οφειλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, με τζίρο έως και 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθώς και συνδυασμό διευθέτησης οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων προβλέπει τροποποιήσεις σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά, προβλέπεται η θέσπιση κινήτρων προς τις τράπεζες για τη διαγραφή μέρους των ληξιπρόθεσμων δανείων. Η βασική μεταβολή είναι η μη φορολόγηση, ως εισόδημα, του ποσού που θα διαγράφεται, έτσι ώστε οι τράπεζες να προχωρούν πιο εύκολα σε διαγραφές, χωρίς επιβαρύνσεις. Από την άλλη πλευρά, προετοιμάζεται τροποποίηση του νόμου Σταθάκη, ώστε να είναι πιο ευέλικτος, τόσο ως προς τις εταιρείες διαχείρισης και μεταβίβασης κόκκινων δανείων, όσο και προς τις κατηγορίες που επιτρέπεται να πωλούνται.
Στο όλο κλίμα μεταβολών και τροποποιήσεων για τα επιχειρηματικά δάνεια, προστίθεται και η πιθανότητα για ‘’οπισθοβαρή κουρέματα" οφειλών, που αφορούν μακροπρόθεσμες περιπτώσεις ρυθμίσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι τράπεζες θα προχωρούν σε κουρέματα οφειλών με οπισθοβαρή χαρακτήρα αντί του εμπροσθοβαρούς που προωθούσαν μέχρι πρότινος, εφαρμόζοντας πλήρως τα κριτήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση ενός δανειολήπτη ως συνεργάσιμου.
Οι νέοι όροι συνδιαλλαγής ανατρέπουν το σύστημα και την όλη διαδικασία ρύθμισης που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Με τα σημερινά δεδομένα, η ρύθμιση θα αφορά το σύνολο των οφειλών και στην πορεία, εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος και εξυπηρετεί στους προγραμματισμένους χρόνους τις νέες δόσεις που έχουν προκύψει από τη ρύθμιση, θα μπορεί να διαπραγματευθεί ακόμα και πιθανό κούρεμα του υπολοίπου της οφειλής. Αντιστρέφεται δηλαδή η όλη διαδικασία, με θετική όμως εξέλιξη κατά την πάροδο του χρόνου, καθώς ο δανειολήπτης θα έχει κίνητρο να παραμένει συνεχώς συνεργάσιμος, αφού θα μπορεί περισσότερες από μία φορές να διαπραγματευτεί την πιθανότητα κουρέματος.
Το ύψος του κουρέματος, για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, εκτιμάται σε 20% - 30% και θα χορηγείται εφόσον έχει προηγηθεί μείωση του επιτοκίου αποπληρωμής του δανείου, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και ανάληψη management της εταιρίας από την τράπεζα.
Με δεδομένη την κατάσταση στην αγορά και το πλήθος των κόκκινων επιχειρήσεων, ένα κούρεμα δανείου της τάξεως του 20% - 30% είναι ικανό να επαναφέρει την επιχείρηση σε ρυθμούς ανάπτυξης και να την καταστήσει άμεσα βιώσιμη.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)