• +30 210 80 56 856

Το 2015 ως το έτος της Κοινωνικής Οικονομίας

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας χαρακτηρίζει το 2015 ως «ιστορικό έτος» και βέβαια όχι άδικα αφού μέσα στην χρονιά αυτή αφενός κατατίθεται η πολιτική ομολογία της σπουδαιότητας της και αφετέρου παίρνει τη θέση που της αξίζει στο Ευρωπαϊκό πολιτικό όραμα. Τα προοδευτικά τούτα βήματα επιβεβαιώνουν την οικονομική της σημασία στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.


Η Ιταλική προεδρία το Νοέμβριο του 2014 θέτει τον «οδικό άξονα» για την ανάπτυξη των σχετικών Ευρωπαϊκών πολιτικών προκειμένου με τη σειρά τους να προκαλέσουν την μεγέθυνση της κοινωνικής οικονομίας. Η σχετική Ιταλική προσπάθεια παρέδωσε στην Ευρώπη την στρατηγική της Ρώμης για την «Απελευθέρωση της δυναμικότητας της κοινωνικής οικονομίας στην μεγέθυνση της Ε.Ε.» και έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη των ακόλουθων μετέπειτα ορόσημων:
• Τον Ιανουάριο επαναδραστηριοποιείτε επισήμως η διακομματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κοινωνική Οικονομία και συγκροτείται το σχετικό τμήμα.
• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάϊο στα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Νέα Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για την Εξάλειψη της Φτώχειας και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μετά το 2015» υπογραμμίζει την σπουδαιότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την συμβολή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη.
• Τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει σχετική μονάδα υπεύθυνη για την κοινωνική οικονομία στο τμήμα για την «Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και τις Μ.Μ. Επιχειρήσεις»
• Η προεδρεία του Λουξεμβούργου μέσα από σχετική εκδήλωση στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο λάνσαρε αλλά και επισήμως επιβεβαίωσε ότι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας είναι μεταξύ των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.
• Επίσης τον ίδιο μήνα η Ισπανία και η Πορτογαλία στη Μούρθια της Ισπανίας συνέταξαν την «Διακήρυξη της Μούρθιας» στο πλαίσιο της συνάντησης για την «Κοινωνική Οικονομία ως μέσο δημιουργίας νέας απασχόλησης».
• Το Σεπτέμβριο ο οργανισμός για την Κοινωνική Οικονομία της Ευρώπης (SEE) παρουσιάζει τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, αδράχνοντας την ευκαιρία. Προτάσεις για την μετουσίωση της κοινωνικής οικονομίας σε πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
• Επίσης το Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί την εισήγηση της Verónica Lope-Fontagné της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) για την «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Καινοτομία στη μάχη κατά της ανεργίας».
• Πάλι τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οικονομία και την Κοινωνία ανανεώνει την κατηγορία της Κοινωνικής Οικονομίας και δημιουργεί μόνιμη ομάδα μελέτης για τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας.
• Τον Οκτώβριο στις αποφάσεις του Συμβούλιου για τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015» δηλώνεται ότι τα «Κράτη μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και να καλλιεργήσουν την κοινωνική καινοτομία»
• Τον Δεκέμβριο η Επιτροπή των Περιφερειών ασπάζεται την άποψη που θεμελιώνεται στην εισήγηση του Luis Gomes Δημάρχου της Πορτογαλικής πόλης Σαν Αντόνιο για τον «Ρόλο της Κοινωνικής Οικονομίας στην αποκατάσταση της οικονομικής μεγέθυνσης και της καταπολέμησης της ανεργίας»
• Επίσης τον Δεκέμβριο οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας υιοθετούν πλήρως τη διακήρυξη του Λουξεμβούργο για την «Πορεία προς σε ένα πιο πλήρης οικοσύστημα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις» και αποφασίζουν την ενεργή προώθηση της διεξαγωγής συναντήσεων των επικεφαλής πολιτικών αντιπροσώπων σε θέματα της κοινωνικής οικονομίας.
• Και τέλος πάλι μέσα στο Δεκέμβριο το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει τις σχετικές ιστορικές αποφάσεις για την « Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας ως τον σημαντικό οδηγό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη».
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)