• +30 210 80 56 856

Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι

Το τελευταίο διάστημα ακούγεται πολύ συχνά από τα ΜΜΕ για την υποχώρηση της χώρας μας στην παγκόσμια κλίμακα ανταγωνιστικότητας και για το ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερη βαθμίδα ανταγωνιστικότητας από χώρες

όπως η Ναμίμπια το Μαυροβούνιο αλλά και η γειτονική Αλβανία. Ας δούμε όμως τι ακριβώς είναι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (GCI, Global Competitiveness Index).
Από το 2005 το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Αμερικής συντάσσει και δημοσιεύει σε ετήσια βάση την κατάταξη 138 κρατών με βάση τον δείκτη ανταγωνιστικότητας τους. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας για το forum συναρτάται από την διαθεσιμότητα συγκεκριμένων πολιτικών, οργανισμών και παραγόντων που συνεισφέρουν στο επίπεδο της παραγωγικότητας μιας χώρας και συντελούν στην ευημερία των πολιτών της.
Στην 399 σελίδων έκθεση για το 2016 αναλύονται διεξοδικά οι παράγοντες εκείνοι που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα του εκάστοτε κράτους, βαθμολογούνται με βάση συντελεστές βαρύτητας και σωρεύονται σε ένα συνολικό δείκτη που λαμβάνει τιμές από το 7 την υψηλότερη μέχρι το 1 την χαμηλότερη. Η βαθμολόγηση βασίζεται σε 12 διακριτούς πυλώνες που ο καθένας τους λαμβάνει ξεχωριστή βαθμολογία και όλοι μαζί συντάσσουν το συνολικό δείκτη. Οι πυλώνες αυτοί είναι:
• Οργανισμοί που διαθέτει η χώρα
• Υποδομές
• Μακροοικονομικό περιβάλλον
• Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση
• Τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
• Αποδοτικότητα αγοράς προϊόντων
• Αποδοτικότητα εργατικού δυναμικού
• Ανάπτυξη Τραπεζικής και Πιστοδοτικής αγοράς
• Επίπεδο τεχνολογικών υποδομών
• Εύρος καταναλωτικής αγοράς
• Βιομηχανική επιτήδευση και
• Καινοτομία
Οι οικονομολόγοι συντάκτες της έκθεσης συλλέγουν τα στοιχεία των κρατών από τις βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από τα στοιχεία του ΟΑΑΣΑ, από τα Ηνωμένα Έθνη καθώς και από τα κρατικά στατιστικά ιδρύματα.
Η Ελλάδα για την περίοδο του 2016 κατέλαβε την 86η θέση στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας λαμβάνοντας 4,0 συνολική βαθμολόγηση και υποχωρώντας κατά πέντε θέσεις από του προηγούμενου έτους κατάταξη. Ενδεικτικά το 2012 βρισκόταν στην 96η θέση η οποία βελτιώθηκε την επόμενη χρονιά το 2013 στην 91η όπου στην συνέχεια για το 2014 και 2015 κατέλαβε την 81η όπου και την διατήρησε μέχρι και το 2016.
Όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες για το 2016, η χώρα μας κατατάχθηκε στην 136η θέση στον πυλώνα της ανάπτυξης Τραπεζικής και Πιστοδοτικής αγοράς αλλά και στην 42η θέση όσον αφορά το επίπεδο των τεχνολογικών υποδομών. Την υψηλότερη βαθμολογία της την επέτυχε στον πυλώνα της Υγείας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου συγκέντρωσε 6,1 και κατετάγει στην 46η θέση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μέρος της αναφοράς όπου καταγράφονται οι μεγαλύτεροι προβληματικοί παράγοντες του επιχειρήν στην Ελλάδα. Η συχνότερη αιτία με 17,6% αναφέρεται η αστάθεια του πολιτικού συστήματος και ακολουθεί το φορολογικό σύστημα με 17,1%. Η γραφειοκρατία που ταλανίζει τις επιχειρήσεις ακολουθεί ως τρίτος παράγοντας με 15,6% και τέλος η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 14%.
Πληροφοριακά η πρώτη χώρα στην Παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας παραμένει και αυτό το έτος η Ελβετία με δεύτερη την Σιγκαπούρη και τρίτες της ΗΠΑ. Η Ολλανδία και η Γερμανία ακολουθούν ως τέταρτη και πέμπτη εκπροσωπώντας την Ευρωζώνη.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)