• +30 210 80 56 856

Ο ρόλος του Συμβούλου επιχειρήσεων στο σύγχρονο επιχειρείν

Τα τελευταία 30έτη έχουν συντελεστεί ραγδαίες αλλαγές στο τρόπο που ζούμε, που επικοινωνούμε, που αναζητούμε το προϊόν που θα καλύψει τις ανάγκες μας και στο τέλος το αγοράζουμε.

Οι αλλαγές αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαναστατικές λόγω του εύρους τους, των επιπτώσεων τους καθώς και του βαθμού διείσδυσης τους στην καθημερινότητα του ανθρώπου.
Οι επιχειρήσεις βιώνουν αυτή την επανάσταση με διαφορετική ένταση ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητας τους, τον βαθμό προσαρμογής τους, τα ανακλαστικά τους σε εξωγενείς ή ενδογενείς αντίξοες καταστάσεις και την δυναμική επάνοδο τους σε περιπτώσεις που οι συνθήκες τείνουν να τις εξωθήσουν από την αγορά τους. Το ρητό του Δαρβίνου ότι στο μέλλον δεν θα επιβιώσει το πιο δυνατό είδος αλλά το πιο προσαρμοστικό ισχύει απαρέγκλιτα στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, το διαδίκτυο, η ένταση του ανταγωνισμού, η ανάγκη για χαμηλότερο κόστος, η έλλειψη χρηματοδότησης, η επέκταση σε νέες αγορές, η περαιτέρω διείσδυση σε υφιστάμενες αγορές, το φορολογικό και νομικό καθεστώς είναι μερικά από τα τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Αντιληπτό είναι ότι σε όποιο βέλτιστο επίπεδο ετοιμότητας και να βρίσκεται η επιχείρηση, δεν είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται άμεσα σε αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα της. Εδώ εισέρχεται ο ρόλος του Συμβούλου επιχειρήσεων.
Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων λόγω του αντικειμένου του καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται από την προσήλωση και ενασχόληση της επιχείρησης με το αντικείμενο της. Δηλαδή το προϊόν της. Αποτελεί εν ολίγοις τον εξωτερικό συνεργάτη που θα καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης που λόγω χρόνου, κόστους ή και γνώσης δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ίδιο το οικοσύστημα της επιχείρησης. Βασική αποστολή του είναι η παρουσίαση λύσεων προς την επιχείρηση με σκοπό την αλλαγή γραμμή πλεύσης είτε κάποιου τομέα είτε ολόκληρης της επιχείρησης στοχεύοντας στην βελτίωση της αποδοτικότητας της.
Ο Σύμβουλος επιχειρήσεων συντελεί στην βιωσιμότητα της επιχείρησης εφαρμόζοντας με ψυχρή μεθοδολογία, ανεπηρέαστος από την καθημερινότητα της εταιρείας, το στρατηγικό σχέδιο που σε συνεργασία με την διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονηθεί. Έχοντας την αντικειμενικότητα του εξωτερικού συνεργάτη, την γνώση των θεμάτων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση λόγω της ενασχόλησης και επίλυσης παρομοίων καταστάσεων και τις δεξιότητες και εργαλεία που χρειάζεται για να φέρει με επιτυχία εις πέρας οποιοδήποτε αποστολή, είναι σε θέση να βοηθήσει αποτελεσματικά την επιχείρηση.
Η σύγχρονη ανάγκη των επιχειρήσεων ειδικά στην εγχώρια αγορά περιορίζεται από το τρίπτυχο φορολογία, χρηματοδότηση, διάσωση. Ο Σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να εξασφαλίσει το δεύτερο, να περιορίσει το πρώτο και συνεπώς να επιτύχει το τρίτο.
Η επιλογή του συμβούλου επιχειρήσεων αποτελεί σημαντική απόφαση για την εταιρεία. Σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ του συμβούλου και της επιχείρησης μετατρέπεται σε μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης όπου και τα δύο μέλη επωφελούνται αμοιβαίως. Η επιχείρηση αναπτύσσεται και ανθίζει αφήνοντας πίσω της δύσκολες και ψυχοφθόρες καταστάσεις για όλους και ο σύμβουλος απολαμβάνει τα οφέλη της επιτυχούς υποστήριξης του προς την εταιρεία.
Σε επόμενο άρθρο μας θα μιλήσουμε για τα εργαλεία και τον τρόπο που επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα από την συμβουλευτική δραστηριότητα.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)