• +30 210 80 56 856

Προστιθέμενη Οικονομική αξία και Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Eurostat μια ενδιαφέρουσα μελέτη για την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση σε 10 ταξινομημένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν την:
• Βιομηχανία,
• Δημόσιες υπηρεσίες άμυνα και εκπαίδευση,
• Εμπόριο, μεταφορές, υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης
• Κτηματομεσιτικά
• Επαγγελματικές επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες
• Κατασκευές,
• Οικονομικές υπηρεσίες και Τράπεζες,
• Νέα τεχνολογία και Επικοινωνίες,
• Τέχνες και υπηρεσίες διασκέδασης και τέλος,
• Γεωργία και κτηνοτροφία.
Η μελέτη συγκέντρωσε τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 και τα συνέκρινε με τα αντίστοιχα στοιχεία του 1995, μια εικοσαετία πριν. Οι τάσεις και οι μεταλλάξεις της οικονομικής δραστηριότητας αποτυπώνονται στο ποσοστό απασχόλησης του εργατικού δυναμικού καθώς και στην προστιθέμενη αξία της οικονομικής δραστηριότητας κατά την πρόσφατη 20ετία.
Η κοινώς παραδεκτή αίσθηση των Ευρωπαίων για αποβιομηχανοποίηση της Γηραιάς ηπείρου αποδεικνύεται και από τα στοιχεία . Το 1995 η βιομηχανία προσέφερε το 23,3% της προστιθέμενης αξίας στα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απορροφούσε το 21% του εργατικού τους δυναμικού. Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία παραμένει η πρώτη οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ προσφέρει το 19,3% της προστιθέμενης αξίας και απασχολεί το 15,4% του εργατικού της δυναμικού.
Οι επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες αντίθετα παρουσιάζουν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας καταγράφοντας ποσοστό 10,9% για το 2015 έναντι του 8,5% του 1995 και ακολουθούν οι δημόσιες υπηρεσίες προσφέροντας το 19,1% της προστιθέμενης αξίας του 2015 έναντι του 18% της του 1995 και οι νέες τεχνολογίες και επικοινωνίες με 5% το 2015 έναντι του 4% του 1995. Είναι φανερό ότι η Ευρώπη μεταλλάσσεται κατά τα τελευταία χρόνια από βιομηχανική παραγωγική ήπειρο σε τόπο με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εκμεταλλευόμενη το συγκριτικό πλεονέκτημα που της δίνει η υψηλή κατάρτιση των πολιτών της και ο εναγκαλισμός των νέων τεχνολογιών.
Στον τομέα της απασχόλησης, τα στοιχεία ακολουθούν την τάση της προστιθέμενης αξίας με κάποιες όμως ιδιαιτερότητες. Η βιομηχανία απώλεσε το 5,4% του εργατικού της δυναμικού εντός της 20ετίας από 20,9% που απασχολούσε το 1995 σε 15,4% το 2015. Η υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση που παρείχαν κατά την πρόσφατη 20ετία τα κράτη στους πολίτες του επέτρεψε να ενισχυθεί το ποσοστό απασχόλησης των επαγγελματιών και επιστημόνων κατά 5,1%, από το 7,4% του 1995 στο 12,5% του 2015 καθώς και κατά 1,6% αντίστοιχα οι υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης αλλά και ο δημόσιος τομέας. Καταδεικνύοντας την δυναμική που παρουσιάζουν οι νέες τεχνολογίες και οι επικοινωνίες παρά το γεγονός ότι ενίσχυσαν την προσφορά τους στην προστιθέμενη αξία των κρατών μελών κατά 1% όπως προαναφέραμε, αύξησαν την απασχόληση του δυναμικού τους μόνο κατά 0,7%.
Σε επόμενο άρθρο μας θα ασχοληθούμε με τα επιμέρους στοιχεία των κρατών μελών καθώς και στην κατανομή της απασχόλησης ανά οικονομική δραστηριότητα.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)