• +30 210 80 56 856

Τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2016

Εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) της Ε.Σ.Ε.Ε. για 16η συνεχή χρονιά η ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Εμπορίου όπου καταγράφονται σημαντικές πτυχές της πραγματικότητας της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Επίσης συμπεριελήφθησαν και εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και τις διαμορφωμένες προσδοκίες σημαντικών οικονομικών θεσμών. Επιπλέον καταγράφεται η Ελληνική εμπορικότητα «εκ των έσω» αναδεικνύοντας τις οικονομικές μεταβλητές που ενδιαφέρουν τον Ελληνικό εμπορικό κόσμο αλλά και τις κατευθύνσεις των επιλεγμένων στρατηγικών για το επόμενο βραχύ αλλά και μακρύ χρονικό διάστημα.
Από την μακροοικονομική σταχυολόγηση των ευρημάτων για την παγκόσμια οικονομία αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα:
 Η παγκόσμια ανάπτυξη για το Α΄ εξάμηνο του 2016 υστέρησε της προσδοκώμενης ενώ το Δ.Ν.Τ. προσδιορίζει εντέλει για το 2016 το παγκόσμιο σχετικό ρυθμό στο 3,1% με το αντίστοιχο αναμενόμενο μέγεθος για το 2017 να διαμορφώνεται στο 3,4%.
 Ο αναμενόμενος παγκόσμιος πληθωρισμός για το 2016 για τις αναπτυγμένες χώρες αναμένεται να αυξηθεί στο ύψος του 0,8% ενώ για τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμάται στο επίπεδο του 4,5%.
 Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις όπου εφαρμόζονται αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο της ανεργίας.
Η σχετική αναφορά της έκθεσης για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας καταγράφει τα εξής:
 Ύφεση για το 2015 με το σχετικό ρυθμό να εκτιμάται στο -1,3%, προσδοκία οριακής μεγέθυνσης για το 2016, ενώ για το 2017 συμμερίζεται την εκτίμηση του ΔΝΤ για θετικό ρυθμό της τάξης του 2,8%.
 Ο αποπληθωρισμός του 2015 θα συνεχίσει και το 2016 ενώ αναμένεται για πρώτη φόρα πληθωρισμός της τάξης του 0,6% για το 2017.
 Οι μεταρρυθμίσεις της Ελληνικής αγοράς εργασίας αναμένεται να μειώσουν το δείκτη της ανεργίας απο την εκτίμηση του 23,3% για το 2016 στην προσδοκία του 21,5% για το 2017,(από τα μεγαλύτερα επίπεδα της Ευρωζώνης).
Στο μικροοικονομικό επίπεδο της Ελληνικής εμπορικής δράσης και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των σχετικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε για το 2015 σημειώθηκαν τα κάτωθι:
 Ο κύκλος των εργασιών παρουσιάζεται μειωμένος κατά 1,8% κινούμενος κοντά στο επίπεδο των 38 δις ευρώ. Το 60% των εμπορικών επιχειρήσεων καταγράφουν στασιμότητα ή και αύξηση του τζίρου τους .
 Οι τιμές αγοράς των εμπορευμάτων παρουσιάζονται μειωμένες είτε εξαιτίας της συνεχής προσπάθειας των εμπόρων για φθηνότερες καταναλωτικές επιλογές είτε εξαιτίας της προσαρμογής των παραδοσιακών προμηθευτών στο μειωμένο οικογενειακό προϋπολογισμό. Συνέπεια αυτών είναι το συνολικό μικτό κέρδος να εμφανίζεται αυξημένο κατά 1,9% ή 133 εκατ. ευρώ.
 Η προσπάθεια της εμπορικής επιχείρησης είτε να θέσει τα θεμέλια για την επόμενη μέρα είτε να αποτελέσει το ανάχωμα της ανεργίας επέφερε αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τη διοικητική υποστήριξη της εμπορικής δράσης και τη διάθεση των εμπορευμάτων κατά 3,3% ή 336 εκατ. ευρώ.
 Η τραπεζική αρωγή στην εμπορική δράση της μικρομεσαίας επιχείρησης σημειώνεται αφενός με την αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού για τη κάλυψη των καθημερινών αναγκών κατά 181 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014 αφετέρου με την θετική μεταβολή του μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 21 εκατ. ευρώ (ενδυνάμωση του πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης). Συνακόλουθο της αυξημένης τραπεζικής χρηματοδότησης θα αποτελούσαν οι αυξημένες χρηματοδοτικές δαπάνες οι οποίες όμως μειώνονται κατά 7% ή 10 εκατ. ευρώ αποκαλύπτοντας έτσι, ίσως ευνοϊκότερους όρους κατά τη χρηματοδότηση. Οι αυξημένες χρηματοροές αποκαλύπτουν επιπλέον μια σημαντική διάσταση της μικρομεσαίας επιχείρησης: τη βιωσιμότητα, δεδομένου των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων στην παροχή οιασδήποτε δανειοδότησης σε επιχειρήσεις που κρίνονται ως μη βιώσιμες.
 Από το συμψηφισμό των προαναφερθέντων μεταβολών τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζονται μειωμένα κατά 27% ή 281 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή που προσδιόρισε εντέλει το τελικό αποτέλεσμα ήταν οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. Απομένει λοιπόν να δούμε αν η επιλογή του εμπορικού κόσμου να διατηρήσει ή και να αυξήσει το σχετικό κονδύλι ενδυναμώνοντας τόσο τη λειτουργία της διοίκησης όσο και τη λειτουργία της διάθεσης (marketing, εφοδιαστική αλυσίδα, διανομή κ.α) θα ευοδώσει στο άμεσο μέλλον.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)