• +30 210 80 56 856

Προστιθέμενη Οικονομική αξία και Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΙΙ

Συνεχίζοντας την ανάγνωση της μελέτης της Eurostat που αφορά την προστιθέμενη αξία σε 10 τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία 20ετία, επισημαίνουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ.


Παρά το γεγονός όπως έχουμε αναφέρει ότι η βιομηχανία παραμένει η δραστηριότητα που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, η αποβιομηχανοποίηση καταγράφεται στα υψηλά ποσοστά συρρίκνωσης της κατά την τελευταία 20ετία στην Μάλτα (-11,7%) στην Αγγλία (-8,9%) στην Φιλανδία (-8,2%) και στο Βέλγιο (-7%). Αντίστοιχα μικρά ποσοστά ενίσχυσης της βιομηχανικής δραστηριότητας παρουσιάζουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Ουγγαρία (+2,4%), Βουλγαρία (+2,3%) και Τσεχία (+0,7%). Σε εννέα κράτη μέλη όμως, η βιομηχανία παραμένει η πρωταρχική οικονομική τους δραστηριότητα ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη με την Τσεχία (32,1%), την Ουγγαρία (27,8%), τη Σλοβενία (27,3%) και Σλοβακία (27%) να προπορεύονται. Η Γερμανία ως βιομηχανική χώρα διατήρησε αμετάβλητο το ποσοστό της βιομηχανικής της δραστηριότητας μεταξύ 1995 και 2015 στο 26%.
Ως δεύτερη οικονομική δραστηριότητα, οι Δημόσιες υπηρεσίες άμυνα και εκπαίδευση παρουσιάζουν θετική μεταβολή 20ετίας στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες πρωτοστατούντος της Ρουμανίας (+5,6%) ακολουθούμενη από την Ελλάδα (+4,5%) και την Βουλγαρία (+4,2%). Πρώην ανατολικές χώρες ιδιαίτερα της Βαλτικής θάλασσας με υψηλή θετική βελτίωση σε επιστημονικούς ή τεχνολογικούς τομείς, έχουν συρρικνώσει την οικονομική συνεισφορά των Δημοσίων Υπηρεσιών όπως η Εσθονία (-3,8%), Λετονία (-2,5%) και Λιθουανία (-1,8%) κατά την τελευταία 20ετία. Στις Βόρειες χώρες με υψηλές παροχές στο κοινωνικό κράτος, η συνεισφορά του συγκεκριμένου τομέα παραμένει αμετάβλητη για όλη την διάρκεια των 20 ετών ως η πρωταρχική οικονομική δραστηριότητα με την Σουηδία (23,8% της συνολικής οικονομικής της δραστηριότητας), Δανία (23,1%) και Φιλανδία (21,8%).
Ανησυχητικό παραμένει το γεγονός ότι η προστιθέμενη αξία της Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Αλιείας έχει συρρικνωθεί σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη με μεγαλύτερη υποχώρηση στη Ρουμανία (-14,4%), Βουλγαρία (-8,6%) και Λιθουανία (-7,5%). Στην Ελλάδα ο Αγροτοδιατροφικός κλάδος συνεισφέρει στην συνολική οικονομική δραστηριότητα της χώρας κατά 4,1% το 2015 από 8,1% που συνεισέφερε το 1995. Οι χαμηλές τιμές των αγροτοπαραγωγικών προϊόντων παγκοσμίως σε συνδυασμό με την εισαγωγή φτηνών προϊόντων από χώρες του τρίτου κόσμου έχουν μετατρέψει την Ευρώπη σε χώρα εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από χώρα παραγωγής. Συνακολούθως οι μεγάλες επενδύσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα παραμένουν ελάχιστες και η συνεισφορά του κλάδου προέρχεται από μικρές αυτόνομες μονάδες σε χώρες της νότιας ή κεντρικής Ευρώπης.
Η οικονομική δραστηριότητα των Εμπορίου, Μεταφορών και Τουρισμού αναδεικνύεται πρώτη δραστηριότητα σε 12 κράτη με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στην Λιθουανία (31,4% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας) στην Κύπρο(25,2%), Πολωνία (25%) και στην Ελλάδα (24,4%). Για την χώρα μας η συνεισφορά του κλάδου εμπορίου το 1995 βρίσκονταν στο 26,9% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και υποχώρησε στο 24,4% το 2015. Οι Βαλκανικές χώρες καθώς και οι χώρες της Βαλτικής παρουσίασαν την μεγαλύτερη ενίσχυση του συγκεκριμένου κλάδου με την Λιθουανία (+7,6%), Βουλγαρία(+5,0%), Ρουμανία (+2,8%) και Λετονία (+2,1%).
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)