13 Δράσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Ι

Υπουργός αναφέρθηκε στις 13 δράσεις γα την υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις αυτές περιγράφονται παρακάτω:
1. Ψηφιακή σύσταση επιχειρήσεων
Από τον Ιούλιο 2018 λειτουργεί η ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ) για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες με 1258 επιχειρήσεις να έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα. Ο χρόνος που απαιτείται για την σύστασης τους είναι λιγότερο από μία ημέρα (19 ώρες). Στόχος του ΥΠΟΙΚ είναι να επεκταθεί η ηλεκτρονική σύσταση σε όλες τις νομικές μορφές.
2. Απλούστευση αδειοδότησης
Εδώ αναμένεται μια σημαντική αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Το ΥΠΟΙΚ στοχεύει στη μετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο για την αδειοδότηση στην καταρχήν ελεύθερη άσκηση δραστηριότητας και τον εκ των υστέρων έλεγχο. Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά την έναρξη λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων. Οι νέες επιχειρήσεις υποβάλουν ηλεκτρονικά έντυπο γνωστοποίησης και ξεκινάνε την λειτουργία τους. Οι αρχές ελέγχουν τα έγγραφα και επισκέπτονται την επιχείρηση σε κατοπινό χρονικό διάστημα.
3. Νέο πλαίσιο εποπτείας
Το ΥΠΟΙΚ προετοιμάζει νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, για την αναμόρφωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), με στόχο ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο έρχεται ως συνέχεια του νόμου-πλαισίου για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων & την Αγορά Προϊόντων που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2018 με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου.
4. Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα
Όσον αφορά την χρηματοδότηση των ΜΜΕ, αυτή τη στιγμή ‘τρέχουν΄ δύο σημαντικές δράσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή αναβάθμιση (εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, λογισμικό, σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό κατάστημα κ.ά.), των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το Ψηφιακό Βήμα που αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 50.000ευρώ και το Ψηφιακό Άλμα αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 3.500 αιτήσεις και για τα δύο προγράμματα.
5. Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας
Νέα χρηματοδότηση αναμένεται από τα μέσα Φεβρουαρίου, η ονομαζόμενη «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Ιδιωτική Εκπαίδευση». Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους σε τομείς όπως της κατανάλωσης ενέργειας, την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της υγιεινής και ασφάλειας καθώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η «Εργαλειοθήκη» αφορά επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ.
6. Μικροπιστώσεις
Ένας καινούργιος θεσμός παρουσιάστηκε από τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ στο Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, οι μικροπιστώσεις. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων θα είναι σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι μικροπιστώσεις, σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα, αφορούν την παροχή ρευστότητας έως 25.000 ευρώ για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών ή ως κεφάλαιο κίνησης, την κάλυψη χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ  για την απόκτηση εξοπλισμού και την παροχή εγγυήσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ.
7. Αναπτυξιακή Τράπεζα
Σύμφωνα με τα σχέδια του ΥΠΟΙΚ η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank – HDB) θα προέλθει από τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) το οποίο διαθέτει ρευστότητα που κυμαίνεται κοντά στο 1 δισ. Ευρώ. Το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και σύντομα θα κατατεθεί προς ψήφιση.
Σε επόμενο άρθρο μας θα παρουσιάσουμε και τις υπόλοιπες 6 δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό