7. Η Ευρώπη μεγαλύτερη σε φορολογία παγκοσμίως

i-evropi-megalyteri-se-forologia-pagkosmios

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή αναφορά του 2014 για τη στατιστική και οικονομική ανάλυση για τη φορολογία των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε. πλέον της Ισλανδίας και της Νορβηγίας ως μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τη περίοδο 2000-12 καταγράφηκε ο υψηλός λόγος του 39,4% των εσόδων από τη φορολογία (συμπεριλαμβανομένου των εισφορών για τη κοινωνική ασφάλιση) προς το σταθμισμένο μέσο όρο των Α.Ε.Π. των μελών.

Ο λόγος αυτός απέχει κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες από τον αντίστοιχο των Η.Π.Α και 10 μονάδες από εκείνον της Ιαπωνίας. Η σύγκριση και με τις άλλες αναπτυγμένες οικονομίες του Ο.Ο.Σ.Α. αποκαλύπτει ότι η Ε.Ε. παραμένει περιοχή με υψηλή φορολογία δεδομένου ότι η Ρωσία προσεγγίζει το 35.6 % (2011) η Νέα Ζηλανδία αναφέρει 31,8 % (2011) ενώ ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα τοποθετούνται κάτω από το 30%.

Αναφορικά και με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ο δείκτης της Ε.Ε. βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Ο υψηλός δείκτης δεν αποτελεί νέο φαινόμενο αλλά είναι απόρροια της τάσης που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 όπου επεκτείνεται ο δημόσιος τομέας με την παράλληλη υψηλή φοροχρηματοδότηση του ενώ οι δεκαετίες του ’80 και ’90 συμβάλλουν σε μικρότερο βαθμό.

Η Ελλάδα στην παρούσα μελέτη κατατάσσεται στην 17η θέση με το χαμηλότερο του μέσου όρου ποσοστού του 33,7% συμπεριλαμβανόμενης στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη.

Σε αυτό συνέβαλε ο χαμηλότερος κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες έμμεσος φορολογικός συντελεστής του 16,2% έναντι του μέσου όρου των χωρών-μελών του 19,9%.

Ο συντελεστής αυτός είναι ο δεύτερος μικρότερος στο χώρο του Ευρώ μετά την Ισπανία όπου αναφέρει το ποσοστό του 14%. Η ψαλίδα με το μέσο όρο έχει αρχίσει να κλείνει μετά το 2010 όπου σημειώνονται γενικευμένες αυξήσεις στο Φ.Π.Α. ενώ η φορολογία στην εργασία (άμεσοι φόροι, υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων-εργοδοτών) αυξήθηκαν κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στο 38% σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο όρο των 28 της Ε.Ε.

Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό