2. ΟΟΣΑ: Η ευημερία της Ελλάδας σε… αριθμούς

i-evimeria-tis-elladas-se-arithmoys-financial-factor

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εγκαινιάζοντας το νέο συγκριτικό πίνακα ευημερίας των κρατών μελών επέλεξε να συμπεριλάβει εκείνα τα μακροοικονομικά μεγέθη ή τους δείκτες που δύναται να εκφράσουν την ευημερία.

Έτσι συμπεριέλαβε:

  • το διαθέσιμο εισόδημα,
  • την καταναλωτική δαπάνη και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών,
  • τις αποταμιεύσεις,
  • το ποσοστό χρέους των νοικοκυριών επί του διαθεσίμου εισοδήματος,
  • το ποσοστό ανεργίας,
  • το ποσοστό της υποχρησιμοποίησης της εργατικής δύναμης,
  • τη καθαρή χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών

Η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασε, αναφορικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 (έναρξη παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης), πτώση του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 22,8 %.

Το κατά κεφαλή Ελληνικό Διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχασε το 27,5%. Συνολικά στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ καταγράφηκε αύξηση κατά 3,3% και 7,3% αντίστοιχα.

Ο δείκτης της Ελληνικής καταναλωτικής εμπιστοσύνης ξεκίνησε από το επίπεδο του 100,7 το 2007 και κατέληξε στο 99,7 όταν στο σύνολο του Ο.Ο.Σ.Α παρέμεινε κοντά στη περιοχή του αρχικού 100,8.

Οι κατά κεφαλή καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 20% ενώ η συγκριτική αναφορά του ΟΟΣΑ ανέφερε αύξηση 4% για το σύνολο των χωρών του.

Το ποσοστό των Ελληνικών αποταμιεύσεων επί του διαθεσίμου εισοδήματος από το 3,2% του 2007 κατέληξε στο αρνητικό -6,8% (δανεισμός).

Το ποσοστό του διαθεσίμου εισοδήματος που χρωστούν τα Ελληνικά νοικοκυριά ανέρχεται στο 100,3% ενώ ο καθαρός χρηματοοικονομικός πλούτος τους βρίσκεται στο 116,7% του ιδίου εισοδήματος.

Το ποσοστό της ανεργίας ξεκίνησε από το 8,9% το 2007 και κατέληξε στο επίπεδο του 25,9% το πρώτο τρίμηνο του 2015 όταν οι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α στο αντίστοιχο τρίμηνο παρουσιάζουν 7% ποσοστό ανεργίας.

Σημαντική στο τομέα της απασχόλησης είναι η υποχρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού που αγγίζει το 33,5% όταν στον Ο.Ο.Σ.Α βρίσκεται στο 14,7.

Εν κατακλείδι ο Ο.Ο.Σ.Α αναφέρει ότι «οι Έλληνες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σε σχέση με το μέσο όρο» των χωρών μελών του Ο.Ο.Σ.Α όπου στη κλίμακα από 1 έως 10 δόθηκε ο βαθμός 4,8 ο χαμηλότερος βαθμός μεταξύ των χωρών-μελών.

Ο μέσος βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή των νοικοκυριών των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α ανήλθε στο 6,6.

Επιμέλεια Δονάτος Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό