6. Παγκόσμια ταμειακή ρευστότητα

pagkosmia-tameiaki-refstotita-financial-factor-consultants

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Από τις σημαντικότερες χρηματοοικονομικές μεταβλητές για την ταμειακή ρευστότητα, το κεφάλαιο κίνησης, ο ταμειακός κύκλος (Cash Conversion Cycle) και η αποτελεσματικότητα του ταμειακού κύκλου (Cash conversion efficiency) συμπεριελήφθησαν στις τακτικές ετήσιες έρευνες της P.W.C (παγκόσμια), της Ernst & Young (παγκόσμια) και της REL (πανευρωπαϊκή) για τη διαχειριστική χρήση του 2014.

Στα ευρήματα και των τριών ερευνών συγκαταλέγεται η μέση βελτίωση στην ταμειακή ρευστότητα κατά 4,5% σε σχέση με το 2013 ήτοι στις 36,7 ημέρες έναντι των 38,4 ημερών το 2013 ενώ οι 3.000 επιχειρήσεις του δείγματος διακρατούσαν με τη μορφή των κυκλοφορούντων στοιχείων το ποσό των 2,7 τρις ευρώ.

Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην βελτίωση του ταμειακού κύκλου ήταν:

  • η μείωση της μέσης διάρκειας των εταιρικών εισπράξεων (DSO) στις 44,2 ημέρες από 45,2 ημέρες το 2013 εξαιτίας και της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την πληρωμή των καθυστερημένων οφειλών,
  • η μείωση των ημερών διακράτησης των φυσικών αποθεμάτων (DIO) στις 44,2 ημέρες από τις 45,2 ημέρες την προηγούμενη χρήση παρατηρώντας όμως αρκετά περιθώρια βελτίωσης
  • και η μείωση των ημερών πληρωμής των βραχυχρόνιων πωλήσεων (DPO) επηρεαζόμενες και αυτές από την προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή οδηγία.

Συνέπεια αυτών ο σταθμικός μέσος όρος των καταγεγραμμένων αποτελεσματικοτήτων του ταμειακού κύκλου να ανέρχεται στο 54,9% υποδηλώνοντας ότι για κάθε 100 ευρώ που κερδίζονται από την εταιρική ετήσια δράση τα 55 περίπου ευρώ μετατρέπονται σε μετρητά που ενισχύουν την ταμειακή ρευστότητα.

Οι επιχειρήσεις που κατόρθωσαν να βελτιώσουν την εικόνα τους σχετικά με το ύψος του κεφαλαίου κίνησης είναι εκείνες που συμμετείχαν στο κλάδο: της υγείας τόσο της παροχής των υπηρεσιών όσο και στο τομέα προμήθειας σχετικού εξοπλισμού, των Επικοινωνιών, της Ενέργειας και της Ορυκτής δραστηριότητας, της Βιοτεχνολογίας, των μεταφορών.

Οι επιχειρήσεις που ανέγνωσαν δυσκολίες στην διαχείριση της ταμειακής ρευστότητας τους ήταν όσες επιχειρήσαν στον κλάδο: των κατασκευών, της συσκευασίας, της ψυχαγωγίας, των αεροπορικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών Πληροφορικής, των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Παρόμοια αποτελέσματα για την παγκόσμια ταμειακή ρευστότητα παρουσίασε και η ανάλυση των εταιρειών του δείκτη S&P 500, δηλαδή των 500 μεγαλύτερων εταιρειών, όπου τα διαθέσιμα τους σε ρευστό και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις ανέρχεται σε $1.430 δισ. για το 2ο Τρίμηνο του 2015. Το ύψος αυτό της ταμειακής ρευστότητας είναι το δεύτερο υψηλότερο της τελευταίας 10ετίας.

Επιμέλεια Δονάτος Πετράτος
Τμήμα Aναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό