44. ΕΛΣΤΑΤ: Τρέχουσες Οικονομικές εξελίξεις 21 Σεπτεμβρίου 2015

trexouses-oikonomikes-ekselikseis-21-septemvriou-2015

Ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από την ΕΛΣΤΑΤ για το 2ο τρίμηνο του 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% έναντι του 1ου τριμήνου του 2015 και μεγαλύτερη αύξηση ύψους 1,6% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2014.

Τα στοιχεία δεν αποτέλεσαν έκπληξη για τα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ διότι η αυξητική τάση είχε εμφανιστεί από τις προσωρινές εκτιμήσεις (flash estimate) που είχαν δημοσιευτεί από 13 Αυγούστου. Αποτελούν όμως έκπληξη για τους ανθρώπους της αγοράς που βρίσκονται πιο κοντά σε μια διαφορετική πραγματικότητα επηρεασμένη από την ασταθή οικονομική κατάσταση και τον υψηλό δείκτη ανεργίας που ανήρθε στο 26,6% για το 1ο τρίμηνο 2015.

Παρατηρώντας προσεκτικά τα στοιχεία βλέπουμε ότι η καταναλωτική δαπάνη του 2ου τριμήνου έχει ενισχυθεί κατά 1,1% έναντι του 1ου τριμήνου και 2,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2014. Δηλαδή οι αγορές αγαθών υψηλής αξίας που προχώρησαν οι καταναλωτές το προηγούμενο διάστημα φοβούμενοι μια απομείωση των καταθέσεων και των διαθεσίμων τους ώθησε την ενίσχυση του ΑΕΠ το προηγούμενο διάστημα.

Επιπλέον αναμένεται από τους ίδιους παράγοντες της αγοράς κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ το 2ο εξάμηνο ως απόρροια των κεφαλαιακών ελέγχων, του κλίματος αβεβαιότητας καθώς και της συνεπαγόμενης μείωσης των επενδύσεων. Ως βάση σε αυτή την εκτίμηση θέτουν τον δείκτη Οικονομικού Κλίματος του ΙΟΒΕ που έχει βυθιστεί στο κατώτατο σημείο του στο 75.2 για τον Αύγουστο καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο του από το 2009 καθώς και τον δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Λιανικού εμπορίου που έχει κατέρθει στο -64,8 για τον Αύγουστο 2015.

Παράλληλα ο δείκτης Διαχείρισης Προμηθειών (PMI) που περιλαμβάνει την εκτίμηση για αγορές πρώτων υλών των Τμημάτων Προμηθειών έχει κατέλθει στα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα των 39,1 μονάδων λόγω των δυσμενών συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων συνέπεια των capital controls.

Όπως ήταν αναμενόμενο η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων καθώς και οι αρνητικές εκτιμήσεις για γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση των χορηγήσεων δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά από το Τραπεζικό σύστημα.

Οι καθαρές χρηματοδοτικές ροές σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητικές -839€ εκατ. για τον Ιούλιο από καθαρές θετικές ροές 378€ εκατ. τον Ιούνιο. Μέρος αυτής της διακύμανσης αποτελούν οι αποπληρωμές των δανείων που προχώρησαν οι επιχειρήσεις κατά τον Ιούλιο φοβούμενες ένα κούρεμα των καταθέσεων τους.

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χρηματιστήριο

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

  • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
  • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
  • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
  • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
  • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
  • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό