4. Στοιχεία για την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία για την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 8μηνο Ιανουαρίου Αυγούστου ανήρθε στα -€1.104 εκατ. έναντι ελλείμματος -€2.894 εκατ. και στόχου για έλλειμμα -€1.694 εκατ. Τα στοιχεία δείχνουν σαφή βελτίωση στο σύνολο της εκτέλεσης αλλά παρατηρώντας προσεκτικά τα νούμερα που εξάγουν το παραπάνω αποτέλεσμα βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για το 8μηνο ήταν ύψους €30.765 εκατ. έναντι στόχου για €34.918. Δηλαδή υπάρχει μια υστέρηση στην είσπραξη εσόδων ύψους €4.153 εκατ. ή ποσοστού 11,9%.

Την ίδια εικόνα σε μικρότερη κλίμακα παρουσιάζουν και οι καθαρές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού.

Από το ύψος των €33.523 εκατ. που ήταν προϋπολογισμένα, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι δαπάνες περιορίστηκαν στα €30.306 εκατ. μειούμενες κατά 9,6% έναντι του προϋπολογισμού. Μέρος της μείωσης αποτελούν οι δημόσιες επενδύσεις όπου από το προϋπολογισμένο ύψος των €3.090 εκατ. μόνο €1.563 εκατ. έχει εκτελεστεί.

Συνεπώς, το όποιο όφελος στην συνολική εικόνα για την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού επιβαρύνει τα έσοδα του κράτους καθώς και την όποια έστω και μικρή ώθηση των επενδύσεων και περαιτέρω της ανάπτυξης. Να υπενθυμίσουμε ότι το ΥΠΟΙΚ παρακολουθεί τον προϋπολογισμό που καταρτίστηκε το 2014 με στόχο πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα ύψους €5.797 εκατ. και ανάπτυξη 2,9%.

Η πρακτική της μη μείωσης των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα έχει επικριθεί σε μεγάλο βαθμό από οικονομικούς παράγοντες της αγοράς.

Στην πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Πολιτικής του Hans Böckler Foundation για την Ελλάδα, αναφέρει ότι παρατηρείτε μια σοβαρή ασυμμετρία στον έλεγχο των δημοσιονομικών στοιχείων που συνηγόρησαν στην έλευση της κρίσης,. Οι παράγοντες που είχαν και την μεγαλύτερη βαρύτητα στην κρίση δεν επανήρθαν με τον ίδιο ρυθμό στα πρότερα επίπεδα τους.

Το 2006 οι δαπάνες αποτελούσαν το 37,6% του ΑΕΠ ενώ τα έσοδα το 39,2%. Το 2009 το έτος που το έλλειμμα έφτασε το -15,2% του ΑΕΠ, οι δαπάνες αποτελούσαν το 44,4% του ΑΕΠ και τα έσοδα το 37,3% που δικαιολογούν και το ύψος του ελλείμματος.

Μέχρι και το 2013 την διόρθωση του δημόσιου ελλείμματος στο -3,3% την υποστήριξαν τα έσοδα που ανήρθαν στο 47,0% ενώ οι δαπάνες περιορίστηκαν μόνο στο 43,4% του ΑΕΠ.

Η μελέτη καταλήγει ότι η οικονομική πολιτική των ετών της κρίσης προτιμούσε την αύξηση των φόρων ως εργαλείο μείωσης του ελλείμματος παρά τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών που είχαν και την μεγαλύτερη ευθύνη για την κρίση.

Επιμέλεια Δονάτος Πετράτος

Τμήμα αναλύσεων

Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό