13 Δράσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΙΙ

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
8. Άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
Οι εμπορικές επιχειρήσεις, είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), το οποίο παραμένει ενεργό μέχρι και σήμερα. Διαχειριστής του Ταμείου είναι το ΕΤΕΑΝ και τα δάνεια παρέχονται από τα τραπεζικά ιδρύματα με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά 50% και των τραπεζών κατά 50%. Καθώς το τμήμα του δανείου που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο είναι άτοκο, το επιτόκιο είναι χαμηλότερο. Σύμφωνα με το Υπουργείο οι δράσεις του Ταμείου για τους επόμενους μήνες είναι:
     • Ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με χρηματοδότηση 40% από το ΕΠΑνΕΚ και 60% από τα τραπεζικά ιδρύματα. Αναμένεται από τον Μάρτιο 2019.
     • Υφίσταται το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και 8 Ενδιάμεσους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ), οι οποίοι αξιολογούν τις αιτήσεις και τοποθετούν τα κεφάλαιά τους στις επιχειρήσεις (μετοχικό κεφάλαιο).
     • Έχουν τοποθετηθεί 11 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Υποδομών για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων και διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).
9. Εξωδικαστικός μηχανισμός
Παρατείνεται για ένα χρόνο η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, με εισαγωγή νέων βελτιώσεων, καθώς όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομίας:
     • Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
     • Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών και το όριο των συνολικών υπό ένταξη οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 ευρώ.
10. Δομή Στήριξης ΜμΕ

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 συγκροτείται σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας Δίκτυο Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων, με στόχο την εξειδικευμένη υποστήριξη των μικρομεσαίων. Σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους, η δομή αυτή θα απευθύνεται σε ΜμΕ που επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους ή και το μετασχηματισμό τους. Η Δομή στήριξης των ΜμΕ στοχεύει στην υποστήριξη τους με στόχο να αυξηθούν σε μέγεθος, να συνεργασθούν, να εκσυγχρονιστούν ψηφιακά κ.ά. Στόχος η παροχή υπηρεσιών σε περίπου 2.000 επιχειρήσεις ανά έτος είτε με δια ζώσης επικοινωνία είτε μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων.
11. Ανοικτά κέντρα εμπορίου
Δράση για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής του εμπορικού κέντρου μιας πόλης. Μακροπρόθεσμος στόχος σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, να τεθούν οι βάσεις για μια άλλη κουλτούρα συνεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ του Δήμου, της κοινωνίας και των τοπικών επιχειρηματιών, καθώς προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη δράση είναι η υποβολή κοινής πρότασης μεταξύ Δήμου και εμπορικού συλλόγου μετά και τη συναίνεση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
12. Πολιτική για επιχειρήσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές
Εντός του πρώτου τετραμήνου 2019, όπως προαναγγέλλει το υπουργείο Οικονομίας, θεσμοθετείται πολιτική με στόχο την παροχή λειτουργικών δαπανών με τη μορφή μισθολογικού κόστους, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιοχές. Τα κριτήρια για την επιλογή κυμαίνονται από το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, η κατά κεφαλή προστιθέμενη αξία, η δημογραφική εικόνα και το εκπαιδευτικό επίπεδο (ποσοστά χαμηλής και υψηλής εκπαίδευσης).
13. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του εμπορίου
Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για την ελληνική κυβέρνηση και το εμπόριο μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στην επίτευξη του στόχου που θέτει η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική για συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ σε ποσοστό έως και 50% μέχρι το 2025.

Τέλος ο υπουργός αναφέρθηκε επιγραμματικά στα μέτρα φορολογικής και ασφαλιστικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης για το 2019:
     • Από 1.1.2019 μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κατά μία μονάδα ανά έτος μέχρι το 2022 (από 29% σε 25%).
     • Από 1.1.2021 μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ με μείωση κατά δυο μονάδων του μεγάλου, από 24% σε 22% και κατά μια του μικρού, από 13% σε 12%.
     • Από 1.1.2019 μειώνονται έως και 35% οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, με εισόδημα πάνω από 7.000 ευρώ, μέσα από τη μείωση του συντελεστή για την κύρια σύνταξη από 20% σε 13,3%.
     • Αλλαγές αναμένονται στον ορισμό τους Ακατάσχετου λογαριασμού με επέκταση του καθεστώτος και αύξηση του υπολοίπου.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό