Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο 2019

regulations-conditions-rules-standard-terms-concept

ένα σχέδιο νόμου 88 άρθρων και 107 σελίδων το οποίο δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά και ανέμενε τα σχόλια των πολιτών. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε την περασμένη Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου και το πολυνομοσχέδιο βρίσκεται σε διαδικασία τελικής σύνταξης του.
Οι αναπτυξιακοί νόμοι που ισχύουν μέχρι πρότινος είναι οι 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998. Ο στόχος τους ήταν να προσφέρουν κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Το νέο πολυνομοσχέδιο προσπαθεί να βελτιώσει τους προηγούμενους νόμους καθώς και να δημιουργήσει το φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον που χρειάζεται η χώρα μας. Συνοπτικά οι βασικοί άξονες του πολυνομοσχεδίου είναι:
    1. Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων.
    2. Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων.
    3. Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα γεωχωρικά δεδομένα.
    4. Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα.
    5. Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων.
    6. Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
    7. Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.
    8. Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.
    9. Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
    10. Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
    11. Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών.
    12. Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
    13. Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις.
    14. Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
    15. Ασφαλιστικές διατάξεις & διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.
    16. Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ & διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.
    17. Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε.
Επιγραμματικά αναφέρουμε κάποια από τα θέματα που προσπαθεί να λύσει το νέο πολυνομοσχέδιο και τις βελτιώσεις που θα επιφέρει.
   • Εισάγεται μια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από ορκωτούς-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες χωρίς την ανάγκη δημοσίου οργανισμού πιστοποίησης.
   • Δημιουργείται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης με γεωχωρικά δεδομένα και πληροφορίες που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και εκτάσεων που καταγράφονται. Έτσι διευκολύνονται οι μελλοντικοί επενδυτές για το πού θα μπορούν να επενδύσουν.
   • Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών στο οποίο ξεκαθαρίζεται ποιοι φορείς έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και τον έλεγχο των δημοσίων υποδομών / δημοσίων κτιρίων Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών θα λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή και όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.
   • Εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται το καθεστώς έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε επιχειρηματικό πάρκο. Έτσι, μια επιχείρηση δεν θα χρειάζεται πλέον – εκτός της άδειας εγκατάστασης – ούτε άδεια λειτουργίας και θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της.
   • Απλουστεύει η διαδικασία έναρξης βιομηχανικής δραστηριότητας και αποσαφηνίζεται πού δεν απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης. Η επιχείρηση θα γνωστοποιεί τη λειτουργία της και θα ελέγχεται κατόπιν της έναρξης των εργασιών της.
   • Διευκολύνεται η αδειοδότηση μιας επιχείρησης όπου η πιστοποίηση και ο έλεγχος θα γίνεται όχι μόνο από δημοσίους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, εγκεκριμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας.
   • Το νομοσχέδιο έρχεται να εκσυγχρονίσει και το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα με σκοπό την ταχύτερη εγκατάσταση τους για το επερχόμενο φάσμα 5G.
   • Δημιουργείται το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στο οποίο θα συμβάλλουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους και θα έχει διυπουργικό συντονισμό.
   • Ξεκαθαρίζει ποια σύμβαση εργασίας θα υπερισχύει σε περιπτώσεις που συντρέχουν πέρα των δύο αλλά και σε περιπτώσεις που η επιχείρηση βρίσκεται σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας.
   • Ενδυναμώνεται το ΓΕΜΗ και μειώνονται οι πράξεις για τις οποίες διενεργεί έλεγχο οι οποίες πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυτόματα από τις εταιρείες.
   • Επιταχύνονται οι διαδικασίες της Δικαιοσύνης με την ψηφιοποίηση των ένδικων μέσων. Από τον Ιανουάριο του 2021 υποχρεωτικά πλέον θα πρέπει να κατατίθονται ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα σχετικά έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
   • Δημιουργείται Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεων εργοδοτών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο.
Το νέο πολυνομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμα θετικό βήμα προς την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα μας. Χρειάζεται όμως ακόμα αρκετή δουλεία έτσι ώστε η Ελλάδα να καταστεί σημαντικός και ελκυστικός τόπος για προσέλκυση ξένων έμμεσων ή άμεσων επενδύσεων. Η έναρξη των εργασιών στο project του Ελληνικού αναμένεται να σηματοδοτήσει την καλή μαρτυρία στους ξένους επενδυτές ότι η χώρα αποτελεί φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό