Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και προτάσεις βελτίωσης της

Δημοσιεύει τακτικές μελέτες όπου αναλύει και προτείνει νέες μεθόδους αποτελεσματικής διαχείρισης και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Στο τελευταίο Βαρόμετρο Μεταρρυθμίσεων που δημοσίευσε η Business Europe ασχολείται με τις διαρθρωτικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής οικονομίας και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης έναντι των μεγάλων εμπορικών εταίρων της όπως είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ιαπωνία. Το ινστιτούτο καταγράφει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη έναντι των εταίρων της το οποίο αντικατοπτρίζεται στην υποχώρηση των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο από τα υψηλά του 2005 όπου η Ευρώπη αποτελούσε τον προορισμό του 62% των παγκοσμίων Ξένων Επενδύσεων, στα χαμηλά του 2015 όπου οι επενδύσεις που κατευθύνονται στην Ευρώπη μόλις και μετά βίας ξεπερνούν το 20% των παγκοσμίων Ξένων επενδύσεων.
Φυσικά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται υπέρμετρες αποκλίσεις μεταξύ των μελών της στην προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων. Η Ιρλανδία προσελκύει το 45% του ΑΕΠ της σε Ξένες επενδύσεις ενώ η Ελλάδα φτάνει μόλις στο 1% με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυμαίνεται στο 5% του ΑΕΠ της.
Το ινστιτούτο ερεύνησε σε βάθος του παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση την προσέλκυση επενδύσεων και κατέληξε στους παρακάτω:
1. Το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την σύσταση μιας νέας εταιρείας. Στην Ευρώπη χρειάζονται κατά μέσο όρο 5 ημέρες για την σύσταση νέας εταιρείας όταν στις ΗΠΑ ο αντίστοιχος χρόνος δεν ξεπερνά τις 2 ημέρες. Στην Ελλάδα απαιτούνται κατά μέσο όρο 13 ημέρες αρκετά υψηλοτέρα και από την Ιαπωνία που χρειάζεται μόνο 9 ημέρες. Όσον αφορά το κόστος έναρξης επιχείρησης ως ποσοστό του κατά κεφαλήν εισοδήματος, στην Ευρώπη είναι περίπου στο 4% στις ΗΠΑ δεν ξεπερνά το 1% και στην Ελλάδα βρίσκεται στο 2%.
2. Τιμές της ενέργειας ειδικά για βιομηχανικούς καταναλωτές. Σημαντικός παράγοντας στο κόστος παραγωγής όπως επισημαίνει το ινστιτούτο, η τιμή της μεγαβατόρας στην Ευρώπη βρίσκεται στα 120€ για το 2016 όταν στις ΗΠΑ δεν ξεπερνά τα 50€ δημιουργώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα κόστους για τους πέρα του Ατλαντικού εμπορικούς εταίρους μας. Το ινστιτούτο προτείνει την μείωση των τιμών ενέργειας μέσω συμπίεσης των φόρων και τελών καθώς και απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
3. Αύξηση των δαπανών για Έρευνα & Τεχνολογία. Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη αγγίζει το 2% με το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ να βρίσκεται στο 2,6% και στην Ιαπωνία στο 3,6%. Σημαντική μεταβολή του ποσοστού για έρευνα και τεχνολογία παρουσιάζει η Κίνα όπου από το 0,9% του ΑΕΠ της που δαπανούσε το 2000 έχει ενισχύσει το ποσοστό της στο 2% για το 2014. Η μελέτη προτείνει την αύξηση των δαπανών για την έρευνα και τεχνολογία στο 3,0% για όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη με ορίζοντα το 2021. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα βρίσκεται στο 0,8%.
4. Υστέρηση Ευρυζωνικότητας. Η Ευρώπη υστερεί στις συνδέσεις ευρυζωνικότητας ειδικά ασύρματης έναντι των κυριοτέρων εμπορικών εταίρων της. Οι συνδρομές σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στην Ευρώπη ανέρχονται στις 32,9 ανά 100 κατοίκους με την Ιαπωνία να παρέχει 29,7 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους και τις ΗΠΑ 31,4 συνδέσεις. Στην ασύρματη ευρυζωνικότητα η Ιαπωνία κατέχει τα πρωτεία με 139 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους τις ΗΠΑ με 117 συνδέσεις την Κορέα με 108 και να ακολουθεί η Ευρώπη με 76 συνδέσεις. Η Ελλάδα καταγράφει 31,7 συνδέσεις σταθερής και 46,8 συνδέσεις ασύρματης ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους.
Σε επόμενο άρθρο μας θα παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους παράγοντες οι οποίοι σύμφωνα με το ινστιτούτο περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό