Αποτελέσματα φορολογικών δηλώσεων εταιρειών 2017

κατόπιν της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας για τις φορολογικές δηλώσεις του 2017, δημοσίευσε τα στατιστικά των δηλώσεων. Θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων.
Συγκεκριμένα, τα στατιστικά στοιχεία από την εκκαθάριση των περσινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, δείχνουν ότι από τα 255.018 νομικά πρόσωπα που κατέθεσαν το 2018 φορολογική δήλωση για τη χρήση του 2017 τα 163.273 δήλωσαν είτε ζημιές, είτε μηδενικά ποσά εισοδημάτων. Το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων αντιστοιχεί στο 64,02% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς καλύτερο από το αντίστοιχο της χρήσης του 2016 που ανέρχονταν στο 65,2% του συνόλου των 257.452 νομικών προσώπων που υπέβαλαν δήλωση το αντίστοιχο έτος.
Ειδικότερα για το 2017, 100.021 νομικά πρόσωπα (39,22% του συνόλου), δήλωσαν ζημίες συνολικού ύψους 47 δισ. ευρώ, 63.255 (24,8%) δήλωσαν μηδενικά εισοδήματα και 91.745 (35,97%) δήλωσαν καθαρά φορολογητέα κέρδη ύψους 13,37 δισ. ευρώ.
Το σύνολο των 255.018 νομικών προσώπων δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 254,56 δισ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των φόρων που εκλήθησαν να πληρώσουν (ποσά κύριου φόρου συν ποσά προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου έτους μείον ποσά προκαταβολής φόρου έναντι του τρέχοντος έτους, που πληρώθηκαν πέρυσι) ανήλθε σε 4,19 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των προς επιστροφή φόρων έφθασε τα 651,14 εκατ. ευρώ. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, τα αντίστοιχα ποσά βεβαιωμένου φόρου για το 2016 ήταν 3,93 δις ευρώ και τα ποσά επιστροφής 800,73 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά ενώ το 2017 είχαμε περίπου 2.500 λιγότερες επιχειρήσεις που υπέβαλαν φορολογική δήλωση ο συνολικός τζίρος αυξήθηκε κατά 5,5% καθώς και το συνολικό ποσό βεβαιωμένου φόρου αυξήθηκε κατά 6,5%.
Όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας, η Αττική καταγράφει τις λιγότερες ζημιογόνες ή με μηδενικό κέρδος επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 62% του συνόλου ενώ η περιφέρεια της Ηπείρου που περιλαμβάνει 7.794 επιχειρήσεις στην επικράτεια της, το 70% αυτών δηλώνει ζημία ή μηδενικό κέρδος.

Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση (για τη χρήση του έτους 2017) ανήλθαν σε 84.452 και αντιστοιχούν στο 33% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων. Οι εταιρείες αυτές δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 221,17 δισ. ευρώ. Από τις 84.452 οι 52.149 (61,75% του συνόλου) δήλωσαν είτε ζημίες είτε μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 32.303 (38,25% του συνόλου) εμφάνισαν φορολογητέα καθαρά κέρδη ύψους 10,85 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των φόρων εισοδήματος που εκλήθησαν να πληρώσουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 81% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων του 2017, ενώ το ποσό των προς επιστροφή φόρων έφθασε τα 554,87 εκατ. ευρώ.
Τέλος στην φορολογική χρήση του 2017 υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος 96.875 προσωπικές εταιρείες (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Ατομικές κ.λπ.) που αντιστοιχούν στο 38% του συνόλου των επιχειρήσεων. Οι προσωπικές εταιρείες εμφάνισαν συνολικό ετήσιο τζίρο ύψους 26,49 δισ. ευρώ. Από τις εταιρείες αυτές οι 45.881 (47,36% του συνόλου) ήταν ζημιογόνες με τις δηλωθείσες ζημίες να φθάνουν τα 2,57 δισ. ευρώ, οι 5.170 (5,37%) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 45.824 (47,3% του συνόλου) δήλωσαν φορολογητέα κέρδη συνολικού ύψους 1,66 δις ευρώ. Ο φόρος που βεβαιώθηκε ανήρθε στα 572 εκατ. ευρώ ή στο 13% του συνολικού φόρου εισοδήματος.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό