Αύξηση των φόρων μείωση των εισπράξεων 2017

έτος εφαρμογής της νέας κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, αύξησης των συντελεστών για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα και ενεργοποίησης του νέου τρόπου υπολογισμού των φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Συνεπώς αναμενόταν αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Συνολικά τα έσοδα για το 2017 έκλεισαν χαμηλότερα έναντι του 2016 κατά -589 εκατ. ευρώ στα 86.776 εκατ. ευρώ έναντι των 87.365 εκατ. ευρώ του 2016. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η μείωση θα ήταν σαφώς μεγαλύτερη αν δεν καταγραφόταν πολύ μεγάλη αύξηση των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους συνιστώσες των εσόδων οι φόροι από το εισόδημα και την περιουσία όπου είχαμε και τις περισσότερες παρεμβάσεις καταγράφουν υποχώρηση -40 εκατ. ευρώ στα 18.090 εκατ. ευρώ έναντι των 18.130 εκατ. ευρώ του 2016. Κατά την διάρκεια του 2017 υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αναμόρφωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος όπως την μείωση του αφορολόγητου, την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση την κλίμακα των μισθωτών, την αύξηση των επιβαρύνσεων για τους έχοντες εισοδήματα στα υψηλότερα κλιμάκια, την αναμόρφωση των συντελεστών στην κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης και την αύξηση της προκαταβολής φόρου τόσο στους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και στα νομικά πρόσωπα.
Αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφουν και τα Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα ύψους -1.327 εκατ. ευρώ. Εδώ περιλαμβάνονται τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου, παράβολα, πρόστιμα σε μη φορολογικά έσοδα καθώς και έσοδα από εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Την ίδια αρνητική εικόνα παρουσιάζουν και οι Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. οι οποίες υποχωρούν κατά -582 εκατ. ευρώ έναντι του 2017. Εδώ περιλαμβάνονται και τα προγράμματα ΕΣΠΑ για τα οποία η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης τους στερεί πολύτιμους πόρους από την Ελληνική οικονομία.
Θετικό πρόσημο αν και περιορισμένο καταγράφουν τα έσοδα από του Φόρους στην Παραγωγή (ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης και ειδικοί φόροι στις συναλλαγές) ως απόρροια της έστω και ελάχιστης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας για το 2017 όπως έχουμε αναφέρει. Τα έσοδα από την παραγωγή ανήρθαν στα 30.747 εκατ. ευρώ για το 2017, βελτιωμένα κατά 327 εκατ. ευρώ έναντι του 2016. Εντός του 2017 είχαμε πληθώρα νέων μέτρων που επιβλήθηκαν στο σκέλος της έμμεσης φορολογίας όπως το ΦΠΑ 24% για όλο το έτος, η επιβολή τέλους στη σταθερή τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση, ή αύξηση του φόρου στα τσιγάρα και στα καύσιμα.
Η σημαντικότερη συνεισφορά που διέσωσε και τα συνολικά έσοδα του 2017 προήρθε από την αύξηση των Ασφαλιστικών Εισφορών. Οι ασφαλιστικές εισφορές για το 2017 ανήρθαν στα 25.941 εκατ. ευρώ καταγράφοντας βελτίωση 1.033 εκατ. ευρώ έναντι του 2016. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ η αύξηση αυτή προήρθε ως επί τω πλείστο από την ενίσχυση της απασχόλησης και τις εισφορές εργαζόμενων και εργοδοτών παρά από την αύξηση των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων. Οι ασφαλιστικές εισφορές διέσωσαν τα έσοδα που σε αντίθετη περίπτωση θα παρουσίαζαν μεγαλύτερη κάμψη.
Στην πλευρά των δαπανών καταγράφεται σημαντική βελτίωση με τις συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης να αναφέρονται στα 79.696 εκατ. ευρώ υποχωρώντας κατά -960 εκατ. ευρώ έναντι του 2016. Ενώ οι περισσότερες επιμέρους κατηγορίες δαπανών παρουσιάζουν υποχώρηση, οι δαπάνες για αμοιβές εξαρτημένης εργασίας και οι δαπάνες για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καταγράφουν αύξηση 39 και 41 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό