57. Ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Δράσης ενίσχυσης των Πτυχιούχων (Α’ κύκλος ΕΣΠΑ 2014-2020)

espa-i-apolyti-efkairia-anaptyksis-kai-eksygxronismoy-gia-tin-ellada

Από την επισκόπηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτούμενων σχεδίων για την Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – ΕΣΠΑ 2014-2020 καταγράφονται εννέα (9) λόγοι απόρριψης των 268- κατά τα αλλά υψηλών -βαθμολογημένων σχεδίων:

Α/ΑΛόγος μη ΈγκρισηςΠοσοστό επί του συνόλου
1Οι συμπληρωματικές δευτερεύουσες δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητες για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

55,6%

2Εντοπισμός αναφοράς στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου σε πεδίο του Επιχειρηματικού Σχεδίου.          32,1%
3Μη συνάφεια/αντιστοίχιση δηλούμενων ΚΑΔ, Επιχειρηματικού Σχεδίου και Τίτλου Σπουδών.

5,6%

4Έχει δηλωθεί συμμετοχή του δικαιούχου σε άλλη επιχείρηση.           4,1%
5Έχει δηλωθεί ένταξη δικαιούχου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μετά την 01/01/2012.

1,1%

6Η νομική μορφή της υφιστάμενης επιχείρησης είναι μη επιλέξιμη για δικαιούχους της Κατηγορίας Β (Αυτοαπασχολούμενοι).

0,4%

7Ο δικαιούχος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης           0,4%
8Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση είναι κάτω από το όριο των 5.000 €.

0,4%

9Τίτλος σπουδών από μη αναγνωρισμένη σχολή από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά δήλωση  δικαιούχου.           0,4%

Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μη εγκεκριμένων σχεδίων ανήλθε στο υψηλό 89,5 με τη μέγιστη βαθμολογία να ανέρχεται στο 99,5 και την ελάχιστη στο ύψος του 85,77 ήτοι σχέδια που θα τύγχαναν το ευεργέτημα της ενίσχυσης δεδομένου ότι «οι εντάξεις των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά κατηγορία περιφέρειας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επιχειρηματικά σχέδια που ισοβαθμούν».

Φαίνεται ότι οι συντάκτες των σχεδίων δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή στους όρους συμμετοχής παρόλο του αξιόλογου της επιχειρηματικής τους πρότασης. Συγκεκριμένα πάνω από τα μισά μη εγκεκριμένα σχέδια παραβίασαν τον έβδομο όρο του κεφαλαίου για τους Δικαιούχους και τους όρους συμμετοχής των δηλαδή του όρου ότι μπορούσαν να διατηρήσουν την ιδιότητα του εμπόρου μόνο εφόσον οι αντίστοιχοι ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου δηλώνονταν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες και επιπλέον αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των ΚΑΔ της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.

Συνεπώς ο μηχανικός αυτοκινήτων κατά την παροχή της υπηρεσίας της επισκευής επιτρέπεται να διαθέτει τα σχετικά ανταλλακτικά τα οποία και τα τιμολογεί ενώ ο αρχιτέκτονας για την παρούσα δράση δεν δύναται να εμπορεύεται σκαπτικά μηχανήματα.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία λάθους εντοπίζεται στην αναφορά προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του δικαιούχου μέσα στο προς αξιολόγηση επιχειρηματικό σχέδιο καταστρατηγώντας έτσι μια από τις βασικές αρχές της αξιολόγησης ήτοι της μη πρόσβασης των αξιολογητών στα στοιχεία των επενδυτών αποτρέποντας την ετεροδοσοληψία και καθιστώντας έτσι την διαδικασία μη δωροδοσιογόνα.

Τα λάθη των τριών πρώτων κατηγοριών θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσα από την έγκαιρη τροποποίηση των σχετικών ΚΑΔ και από την προσεκτική σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου από έμπειρους συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν τι χρειάζεται να συμπεριληφθεί και τι όχι σε ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τα λάθη των λοιπών κατηγοριών δεν θα μπορούσαν να αντιστραφούν καθιστώντας έτσι την εξ αρχής συμβουλή της μη κατάθεσης του αιτήματος της ενίσχυσης υποχρεωτική, περιορίζοντας έτσι την σπατάλη πόρων.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό