Εκτιμήσεις για την ελληνική Οικονομία 2018-202

Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία του Ιανουαρίου 2018 που είχε στην διάθεση του προς επεξεργασία και τα αποτελέσματα της συμφωνίας της 1ης και 2ης αξιολόγησης του Γ’ Μνημονίου, η ομάδα προβληματισμού του πανεπιστημίου, ποσοτικοποίησε τα δημοσιονομικά μέτρα και την επίδραση που θα έχουν αυτά στην Ελληνική οικονομία. Η εκτίμηση για τον τελικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας κυμαίνεται από 2,12% το 2018 έως 2,67% το 2023 καταγράφοντας υποχώρηση το 2019 στο 1,88% και 1,94% το 2020. Οριακό έτος αναφέρουν οι οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου αποτελεί το 2019 κατά το οποίο τα μέτρα που συμφωνήθηκαν κατά το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης θα εφαρμοστούν και τα οποία αναμένεται να προσδώσουν υφεσιακό πρόσημο στην οικονομία. Παράλληλα στην ανάλυση αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα ξεπεράσει το 3,5% καθ’ όλη την διάρκεια της εξαετίας με αποτέλεσμα τα θετικά μέτρα που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση σε περίπτωση υπέρβασης του στόχου να μην αναμένεται να εφαρμοστούν. Οι καθηγητές εκτιμούν ότι το ΑΕΠ της χώρας θα κλείσει στο 1,39% για το 2017 όπως έχουμε αναφέρει και εμείς σε προηγούμενα άρθρα μας.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 15,7% την περίοδο 2018-2023 στα 28.721€ στο τέλος της περιόδου. Βελτίωση θα παρουσιάσει αντίστοιχα και το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα από τα 17.257€ του 2017 στα 20.084€ του 2023 υπολειπόμενο όμως των επιπέδων του 2009 ύψους 23.916€ στο οποίο αναμένεται να αναρριχηθεί κατά το έτος 2028.
Σημαντικές θετικές επιπτώσεις αναμένεται να έχει η πορεία της οικονομίας στην αγορά εργασίας καθώς η απασχόληση θα αυξάνεται κάθε έτος φτάνοντας το 2023 στα 4,64 εκατ. εργαζόμενους και το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 13,4% για το ίδιο έτος. Η μελέτη εκτιμά ότι το 60% περίπου των απασχολούμενων θα στηρίζονται σε ευέλικτες μορφές εργασίας.
Τέλος όσον αφορά το δημόσιο χρέος η μείωση του δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά την εφαρμογή των μέτρων της συμφωνίας εφόσον από τα 310,4 δις ευρώ του 2017 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στα 306,17 δις ευρώ το 2023. Φυσικά όμως ως ποσοστό επί του ΑΕΠ λόγω της βελτίωσης του τελευταίου θα παρουσιάσει και αυτό σημαντική βελτίωση από 175% το 2017 στο 142% το 2023.
Στην συνέχεια η μελέτη αναλύει και προσδιορίζει του παράγοντες που θα συνεισφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ. Δυστυχώς το μοντέλο ανάπτυξης των προηγούμενων ετών το οποίο βασιζόταν στην αύξηση της κατανάλωσης, παρουσιάζει έντονα τα χαρακτηριστικά τους και στις προβλέψεις της ομάδας των οικονομολόγων. Η ιδιωτική κατανάλωση συνεισφέρει το 70% του ΑΕΠ του 2017 και υποχωρεί μόνο στο 66% το 2023. Αντίστοιχα διατηρείται σχετικώς σταθερή η συνεισφορά των κρατικών δαπανών στο 21,5% για όλη την εξαετία ένεκα των συμφωνιών για περιορισμό των δαπανών του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Ενδεικτικό της αυξανόμενης τάσης της ιδιωτικής κατανάλωσης αποτελούν και τα τελευταία στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος. Για το διάστημα Ιαν-Νοε 2017 παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές της χώρας στα 25.377 εκατ. ευρώ έναντι των 22.261 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2016, οι εισαγωγές αγαθών της χώρας ανέρχονται στα 31.511 εκατ. ευρώ οι υψηλότερες για διάστημα ενδεκάμηνου των τελευταίων 9 ετών.
Οι επιχειρήσεις της χώρας μας θα πρέπει να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις που θα έχει στο κύκλο εργασιών τους η αναμενόμενη ενίσχυση του ΑΕΠ και παράλληλα να αναγνωρίσουν και ποσοστικοποιήσουν τους συντελεστές συσχέτισης των προϊόντων τους με την αύξηση του ΑΕΠ. Παράλληλα θα πρέπει να εκτιμήσουν την επίδραση της υποχώρησης του ποσοστού ανεργίας στην πίεση για μεταβολή του μισθοδοτικού κόστους και στην δυσκολία εύρεσης ικανού και διαθέσιμου προσωπικού.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό