‘Ελλάδα: Μια στρατηγική Ανάπτυξης για το μέλλον Ⅰ

η οικονομική ανάπτυξη της χώρας για τα επόμενα 10 τουλάχιστον έτη.
Ως μια πρώτη ανάγνωση αναγνωρίζουμε ότι το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα μας δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από την εφαρμογή των δύο προηγούμενων συμφωνιών – μνημονίων που έχουμε συνάψει με τους Ευρωπαίους εταίρους μας καθώς περιλαμβάνει τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021 που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας (29.01.18_Οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017). Από τις 106 σελίδες του οι πρώτες 90 αναφέρονται περιγραφικά στα μέχρι τώρα νομοθετημένα διαρθρωτικά μέτρα καθώς και στα μέτρα που αναμένονται να νομοθετηθούν. Το σχέδιο βασίζεται σε 4 διακριτούς άξονες:
1. Δημοσιονομική Βιωσιμότητα. Περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις, τις αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις στην φορολογική πολιτική και τις εκτιμήσεις για την βιωσιμότητα του χρέους.
2. Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παρουσιάζεται το σχέδιο για την βελτίωση της παραγωγικότητας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων.
3. Διαρθρωτικά μέτρα για την ανάπτυξη. Εδώ περιλαμβάνονται οι στόχοι σε υποδομές, δίκτυα και ενεργειακά έργα καθώς και οι εξελίξεις στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.
4. Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η έννοια του inclusive growth που αποτελεί νέο όρο συμμετοχικής ανάπτυξης τα τελευταία έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνεται στο αναπτυξιακό σχέδιο ως η κοινωνική σφραγίδα του σχεδίου. Εδώ αναφέρονται δράσεις και έργα που αφορούν την προώθηση μιας κοινωνικά προσανατολισμένης οικονομίας, την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και τέλος δράσεις και μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό και υγειονομικό σύστημα.
Φυσικά όλα τα παραπάνω θα αποτελούσαν απλές αναφορές εκθεσιακού περιεχομένου εάν δεν υπήρχαν δύο βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού: η χρηματοδότηση του σχεδίου και ο ακριβής προσδιορισμός χρονικών οροσήμων ολοκλήρωσης των στόχων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο 5ο Κεφάλαιο του σχεδίου για την χρηματοδότηση του μέσω Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, για την ανάπτυξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για τα Διαρθρωτικά Κονδύλια της ΕΕ, το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, την χρηματοδότηση μεγάλων έργων και την ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας. Μεγάλο μέρος του 5ου Κεφαλαίου αναφέρεται στην ενίσχυση και διαφοροποίηση του τραπεζικού τομέα, την μείωση της χρηματοδότησης μέσω ELA, στην ισχυροποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και στην μείωση των 102 δις ευρώ Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά -37,2% μέχρι το τέλος του 2019. Φυσικά ο οδικός χάρτης εξάλειψης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του αναπτυξιακού προγράμματος. Σε επόμενο όρθρο μας θα αναφερθούμε διεξοδικά στα χρηματοδοτικά εργαλεία του αναπτυξιακού σχεδίου.
Τέλος το σημαντικότερο κομμάτι του αναπτυξιακού σχεδίου ξεδιπλώνεται στις τελευταίες 15 σελίδες του, όπου αναφέρονται συγκεκριμένα οι δράσεις του καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης τους. Στο επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε επιγραμματικά στις 117 δράσεις πολιτικής καθώς και στις επιπτώσεις τους στην οικονομία της χώρας.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό