56. Επάγγελμα : Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

epaggelma-diaxeiristis-afereggyotitas

Μια νέα κατάσταση πραγμάτων έρχεται να ταράξει τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά της ελληνικής οικονομίας, καθώς η κυβέρνηση προωθεί εσπευσμένα πλαίσιο που αφορά την επιτάχυνση των εξωδικαστικών διαδικασιών για τα κόκκινα δάνεια. Το νέο λοιπόν επάγγελμα, που θα μάθουν το προσεχές διάστημα όλοι οι Έλληνες, είναι ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, του οποίου η θέσπιση προβλέπεται από το νόμο για το τρίτο μνημόνιο και θα έπρεπε να είχε ήδη λειτουργήσει από αρχές του 2016.

H κατάσταση μέχρι πρότινος ήταν ότι τα αρμόδια πτωχευτικά δικαστήρια επέλεγαν ειδικούς εμπειρογνώμονες από καταλόγους των δικηγορικών συλλόγων, εθελοντών οικονομολόγων κτλ. Ωστόσο, η νέα νομοθεσία για το πτωχευτικό δίκαιο, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, προβλέπει την εισαγωγή ενός νέου επαγγέλματος, που θα αναλάβει να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που πριν αναλάμβαναν άλλης ειδικότητας επαγγελματίες.

Όπως όλα δείχνουν, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια για να ασκεί τις αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή που περιλαμβάνονται στον Πτωχευτικό Κώδικα. Ο ρόλος του θα επικεντρώνεται κυρίως στην κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης του χρέους, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή του πιστωτή, ο οποίος θα πρέπει να ενεργεί καλόπιστα και να προχώρα σε πλήρη αποκάλυψη των οικονομικών του στοιχείων.

Θα ορίζεται μια σύντομη περίοδος αναστολής, για προστασία του οφειλέτη από τις ενέργειες των πιστωτών, κατά την οποία ο σύμβουλος αφερεγγυότητας θα πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει καταρτίσει, έχοντας αξιολογήσει το ενδεχόμενο βιωσιμότητας της εταιρείας ενώ θα κρίνει παράλληλα αν υπάρχουν δυνατότητες διάσωσης.

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο επάγγελμα είναι πολυδιάσταστες, καθώς επηρεάζουν διαφορετικούς κλάδους και επαγγέλματα. Με την νέα τροπολογία των τριών υπουργών προβλέπεται:

  • Η σύσταση στο υπουργείο Δικαιοσύνης Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, με αρμοδιότητες που αφορούν τη χορήγηση της άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας, την ανανέωση και την ανάκλησή της, καθώς και τη μέριμνα και τήρηση του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας.
  • Η σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου για τον πειθαρχικό έλεγχο των διαχειριστών αφερεγγυότητας.
  • Η συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων για τη διενέργεια γραπτών πανελλήνιων εξετάσεων μέσω των οποίων θα επιλέγονται οι διαχειριστές αφερεγγυότητας. Οι εξετάσεις θα διενεργούνται εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους, μετά από προκήρυξη της αρμόδιας αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Οι λεπτομέρειες για τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι διαχειριστές αφερεγγυότητας, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποχρεώσεις τους, ο προσδιορισμός της αμοιβής τους και σειρά κρίσιμων ζητημάτων για τη λειτουργία του θεσμού προβλέπεται να καθορισθούν με προεδρικό διάταγμα.
  • Κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας των διαχειριστών αφερεγγυότητας την οποία θα εγκρίνει με απόφασή του ο υπουργός Δικαιοσύνης.
  • Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας υποχρεούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, τα οποία διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς. Με προεδρικό διάταγμα θα καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Ωστόσο, ο θεσμός του Συμβούλου Αφερεγγυότητας δεν είναι καινούργιος καθώς έχει εισαχθεί εδώ κι ένα χρόνο στην νομοθεσία της Κύπρου, στα πλαίσια και της εκεί αντιμετώπισης των κόκκινων δάνειων. Το συμπέρασμα που θα μπορούσε να προκύψει από την λειτουργία στην Κύπρο είναι η ανάγκη ανασύστασης όλων των συγκοινωνούντων υπουργείων, φορέων και επαγγελμάτων, ώστε να υπάρχει συνεχή και άμεση επικοινωνία και συνεργασία, προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Συμπέρασμα που ίσως θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της από τώρα και η ελληνική κυβέρνηση.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό