Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ, πρόγραμμα InnovFin

i-aksiologisi-tou-evropaikoy-oikonomikoy-perivallontos

καινοτόμες επιχειρήσεις 11 χωρών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.
Η χρηματοδότηση που γίνεται σε συνεργασία με την τράπεζα ProCredit αφορά τέσσερα κράτη-μέλη (Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και άλλες επτά συνδεδεμένες με την Ε.Ε. χώρες της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ουκρανία), ενώ στοχεύει σε εταιρείες που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και παράγουν νέα προϊόντα.
Οι συμφωνίες αυτές υπογράφηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας InnovFin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020». Η πρωτοβουλία InnovFin επιτρέπει στις συμμετέχουσες τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε καινοτόμες εταιρείες με τη στήριξη μιας εγγύησης που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Τα 800 εκατ. ευρώ έρχονται να προστεθούν στα 820 εκατ. ευρώ που είχαν εγκριθεί για ΜΜΕ στις παραπάνω χώρες πριν από δύο χρόνια, με αποτέλεσμα τα συνολικά δάνεια να φτάνουν το 1,62 δισ. ευρώ.
Τα σχέδια και οι συμφωνίες που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο του πακέτου Γιούνκερ αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις περίπου 410 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί χρηματοδότησης 952.000 ΜΜΕ στα 28 κράτη-μέλη.
Ο μηχανισμός εγγύησης για τις ΜΜΕ του InnovFin παρέχει εγγυήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση δανείων για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (λιγότεροι από 500 εργαζόμενοι). Τη διευκόλυνση διαχειρίζεται η ΕΤΕπ και διατίθεται μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών – τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων- στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στις συνδεδεμένες τρίτες χώρες.
Στην Ελλάδα το εγγυοδοτικό εργαλείο innovFin παρέχεται από όλες τις συστημικές τράπεζες. Απευθύνεται όπως είπαμε σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που εστιάζουν στην έρευνα και τεχνολογία. Τα κριτήρια καινοτομίας, είναι σχετικώς παρόμοια σε όλες τις τράπεζες και εν συντομία αναφέρουμε:
   • Η επιχείρηση σκοπεύει να κάνει χρήση της χρηματοδότησης σε παραγωγή, ανάπτυξη, εφαρμογή νέων προϊόντων ή βελτιωμένων διαδικασιών.
  • Η επιχείρηση δαπανά τουλάχιστον το 5% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών της σε Έρευνα και Τεχνολογία. Ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της μπορεί το προαναφερθέν ποσοστό να ανέρθει στο 10% ή και στο 15%.
  • Οι ετήσιες δαπάνες σε Ε&Τ αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% τουλάχιστον της χρηματοδότησης.
  • Η επιχείρηση αναλαμβάνει να δαπανήσει ποσό της τάξεως του 80% της χρηματοδότησης για Ε&Τ και το υπόλοιπο σε σχετικές δαπάνες.
  • Η επιχείρηση έχει λάβει βραβεία Ε&Τ ή έχει κατοχυρώσει τεχνολογικό δικαίωμα.
  • Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως ‘ταχέως αναπτυσσόμενη’ ή έχει λάβει χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα Ε&Τ.
  • Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται καινοτόμος ή στοχεύει σε είσοδο σε νέα αγορά ή εισαγωγή νέου προϊόντος.
Η χρηματοδότηση – εγγυοδοσία του προγράμματος αφορά ποσά από 25.000 έως 7.500.000 ευρώ με διάρκεια από 12 μήνες έως τα 10 έτη ανάλογα το είδος της επένδυσης. Η διαθεσιμότητα του προγράμματος είναι μέχρι τον Μάιο του 2020. Το πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση με μειωμένες εξασφαλίσεις αλλά και μειωμένο επιτόκιο από τον δικαιούχο εφόσον το 50% της χρηματοδότησης καλύπτεται από Ευρωπαϊκά κονδύλια.
Η πολυπλοκότητα των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα απαιτεί την κατάλληλη προετοιμασία επενδυτικού σχεδίου καθώς και την ιδιαίτερη επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω εξειδικευμένου συμβούλου που θα αναλάβει την ολοκλήρωση της υποβολής της πρότασης.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη δραστηριότητα του πακέτου Γιούνκερ, η Ελλάδα είναι σε αναλογία με το μέγεθός της πρώτη σε χρηματοδοτήσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα είχαν ανέλθει τον Ιούνιο σε 2,7 δις ευρώ, ενώ το παραπάνω ποσό αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 11,5 δις ευρώ.
Σχετικά με τις ΜΜΕ, έχουν εγκριθεί για τη χώρα μας 14 συμφωνίες με ενδιάμεσες τράπεζες, συνολικής χρηματοδότησης 434 εκατ. ευρώ, που θα κινητοποιήσουν επενδύσεις 4,2 δισ. ευρώ με περίπου 25.820 ΜΜΕ να επωφελούνται από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό