29. Επιχειρηματικοί Άγγελοι και ΕΕ

epixeirimatikoi-aggeloi-kai-ee

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομία εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Με την κεφαλαιακή διέξοδο που δίνουν οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι αναπληρώνεται η ανελαστικότητα των λοιπών μορφών χρηματοδότησης και κυρίως της τραπεζικής ενισχύοντας είτε τις νεοφυείς επιχειρηματικές δομές είτε εκείνες τις οντότητες που βρίσκονται στα αρχικά επιχειρησιακά στάδια.

Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή οριοθέτηση της «Αγγελικής» δράσης, κάθε πλεονασματικός ιδιωτικός φορέας με σημαντική επιχειρηματική εμπειρία που κατευθύνει τα περιουσιακά του στοιχεία και δη χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς ή αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μπορεί να φέρει το τίτλο του επιχειρηματικού αγγέλου.

Η πρακτική μετουσίωση της «αγγελικής» πρόθεσης μπορεί επίσης να πάρει τη μορφή της ηγετικής καθοδήγησης ομάδας επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι πέραν των χρηματικών ροών έναντι της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο προσφέρουν μέσα από την πολύχρονη συνήθως εμπειρία τους και διοικητικές συμβουλές καθώς και τις επιχειρηματικές τους επαφές.

Δεδομένου ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις βρίσκονται στην αρχή του επιχειρηματικού τους βίου, με τον θετικό απολογισμό να μετατίθεται στο απώτερο μέλλον οι έμπειροι επιχειρηματικοί άγγελοι ξέρουν να έχουν υπομονή.

Έτσι η χρηματοδότηση αυτή ονοματίζεται ως «έξυπνη και της υπομονής» αναδεικνύοντας έτσι τα χαρακτηριστικά της τοποθέτησης.

Σύμφωνα με την ΕΕ αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των νέων εγχειρημάτων μετά τους φίλους και συγγενείς καθώς προσφέρουν κεφάλαια υψηλού ρίσκου συμβάλλοντας στην οικονομική μεγέθυνση και την τεχνολογική πρόοδο.

Σύμφωνα με την EVCA (Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων και Επιχειρηματικών Κεφαλαίων), από το συνολικό ποσό των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ανήλθε το 2013 σε 7,5 δισ. ευρώ, ενώ οι επιχειρηματικοί άγγελοι επένδυσαν εξ’ αυτών τα 5,5 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή αυτή μεταφράζεται σε κεφαλαιακή χρηματοδότηση 33.430 επιχειρήσεων με τη συνακόλουθη δημιουργία 184.170 θέσεων εργασίας.

Εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή κοινότητα περί των 271.000 «αγγέλων» ενώ έχουν καταγραφεί 468 δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων. Η μέση συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο των νεοσύστατων επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 166.000 ευρώ ενώ ο κάθε επενδυτικός άγγελος συμμετέχει με ένα ποσό της τάξης των 20.000 ευρώ. Οι κυριότερες επενδυτικές προτιμήσεις καταγράφονται στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας με το 32% των επενδύσεων ενώ ακολουθούν οι τομείς της βιοτεχνολογίας και των βιοεπιστημών με 10% και της κινητής τηλεφωνίας με 10%. Από το σύνολο των επενδύσεων το 97% πήρε τη μορφή της συνεπένδυσης (ομάδα αγγέλων).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό