Επιχειρηματικότητα 2015-2016 II

παρατηρούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας κατά τα χρόνια της κρίσης.
Δύο στους τρείς νέους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων για το 2015 είναι πάνω από 35 ετών με την ηλικία 45-54 ετών να προσφέρει το 29,4% των νέων επιχειρηματικών σχεδίων. Όπως έχουμε προαναφέρει η υφεσιακή κατάσταση της οικονομίας μας ωθεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους ανεξαρτήτου ηλικίας στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην δυναμική ηλικία των 18-24 ετών όμως όπου είναι επιθυμητή η μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων και καινοτόμων σχεδίων, η χώρα μας παρουσιάζει το φτωχό ποσοστό 6,9% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου 11,2% με μέγιστη τιμή των κρατών Σλοβακίας και Εσθονίας στο 16,6% και 14,1% αντίστοιχα. Η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση ξεπερνώντας μόνο την Ισπανία που καταγράφει ποσοστό 5,7% της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των νέων επιχειρηματιών το 39,6% κατέχει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ένα επιπλέον 9% να έχει κάποιου είδους μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Το 36,8% όμως είναι απλώς απόφοιτοι Λυκείου με το ποσοστό αυτό να ενισχύεται από το 2014 που ήταν στο 31,1%. Ως αποτέλεσμα της “επιχειρηματικότητας ανάγκης” οι νέοι επιχειρηματίες οδηγούνται σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας επιχειρηματικά σχέδια με σκοπό να βρουν διέξοδο έστω και προσωρινά στην ανεργία που αντιμετωπίζουν.
Ένας άλλος παράγοντας που εξετάζει η έκθεση στην δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχεδίων είναι οι άτυποι χρηματοδότες του νέου επιχειρηματία. Στην Ελλάδα το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών που δηλώνουν ότι διαδραμάτισαν ρόλο άτυπου επενδυτή νέου επιχειρηματία ήταν 3,2% για το 2015 και αντιστοιχούν περίπου σε 234.000 άτομα. Από αυτούς το 69% ήταν μέλη της οικογενείας του επιχειρηματία και ένα επιπλέον 15,5% ήταν πρόσωπα του στενού συγγενικού του κύκλου. Ένα συντριπτικό 85% των άτυπων επενδυτών αποτελούν τα μέλη του στενού ή ευρύτερου οικογενειακού κύκλου που ίσως και από την ψυχολογική πίεση της υψηλής ανεργίας αποφασίζουν να χρηματοδοτήσουν ένα εγχείρημα που ξεκινά μέλος της οικογενείας.
Αναλύοντας τις συνολικές πηγές χρηματοδότησης του νέου επιχειρηματία, η έκθεση εστιάζεται κυρίως στο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την έναρξη ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος και η σχέση τους με τα Ιδία Κεφάλαια του νέου επιχειρηματία. Στην Ελλάδα κατά το 2015 απαιτούνταν κατά μέσο όρο 30.300€ για να ξεκινήσει η νέα επιχείρηση και αντιστοιχεί στο 75,5% του συνολικού ύψους της επένδυσης που καλύπτεται από τα δικά τους χρήματα. Στην Ευρώπη το αρχικό κεφάλαιο αγγίζει τις 16.300€ και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής επένδυσης και της προσωπικής τους περιουσίας.
Σε ότι αφορά τέλος τις πηγές χρηματοδότησης το 94% των νέων επιχειρηματιών δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει δικά του χρήματα όσο περίπου και το ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα όμως φαίνεται ότι αξιοποιεί τις κρατικές πηγές χρηματοδότησης περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη αφού 44% των νέων επιχειρηματιών έκαναν χρήση προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε σχέση με το 24% ποσοστό των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Η οικογένεια όπως προαναφέραμε υποστήριξε το 35% των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό αυτό άγγιζε το 29%. Οι τράπεζες υποστήριξαν το 30% των νέων επιχειρηματιών και τέλος η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό σε πληθοπορισμό (crowdfunding) ως πηγή εξεύρεσης του αρχικού κεφαλαίου με ποσοστό 19% έναντι του 6% που καταγράφουν τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό