14. ΕΣΠΑ 2014-2020 «Αναβάθμιση πολύ μικρών & Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

espa-2014-2020-anavathmisi-poly-mikron-yfistamenon-epixeiriseon-me-tin-anaptyksi-ton-ikanotiton-tous-stis-nees-agores

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Με τη χρηματοδοτική ροή του ΕΣΠΑ 2014-2020 η Ε.Ε. θα ενισχύσει δράσεις οι οποίες συντείνουν στην «… αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της … με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής» ενώ παράλληλα θα επιδιώξει την μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των ανισομερών δεικτών ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών καθώς την εξάλειψη των καθυστερήσεων στην εξέλιξη των πλέον μειονεκτικών περιοχών (άρθρο 174 της ΣΛΕΕ).

Στo ανωτέρω πλέγμα των σκοπών της Ε.Ε. ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη 7 Απριλίου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 για την «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Στόχος της επιδότησης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του σχετικού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί μέχρι το τέλος του 2015 ενώ η ενίσχυση κυμαίνεται από το ποσό των 15.000€ μέχρι το ύψος των 200.000€.

Οι σχεδιαζόμενες ροές αφορούν την ενίσχυση των πάγιων στοιχείων της επιχειρηματικής δράσης όπως κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος, μηχανήματα και εξοπλισμός ενώ στο κομμάτι των άυλων δαπανών μπορούν να συμπεριληφθούν μεταξύ των άλλων:

  • η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης,
  • η πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE, ISO),
  • οι δαπάνες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
  • οι δαπάνες για την απόκτηση και χρήση πατεντών και της μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εξωστρέφειας η δράση χρηματοδοτεί το σύνολο των δαπανών τεχνικής υποστήριξης που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

Πλέον της εξωστρέφειας και προκειμένου να περιορισθεί το υψηλό ποσοστό της ανεργίας η δράση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδοτεί αφενός το μισθολογικό κόστος μέχρι το ποσό των 24.000€ και αφετέρου ανεβάζει την δημόσια συμμετοχή από το 40% στο 50% του επιχειρηματικού σχεδίου για την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να προσέξουν την αναγραφόμενη ημερομηνία των σχετικών παραστατικών που θα συμπεριλαμβάνουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της πρόσκλησης δηλαδή μετά την 11η του Φεβρουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν επισυνάπτουν οιαδήποτε τεκμηρίωση αλλά θα κληθούν να την παρουσιάσουν κατόπιν της αξιολογήσεως και της προσωρινής βαθμολόγησης τους. Εκείνο που όμως πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι δυνητικοί ωφελούμενοι είναι η ποιότητα του επιχειρηματικού εγχειρήματος για το οποίο καλούν τη δημόσια συμμετοχή.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό