13. ΕΣΠΑ 2014-2020: Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

espa-2014-2020-enisxysi-touristikon-mme-gia-ton-eksygxronismo-tous-kai-tin-poiotiki-anavathmisi-ton-parexomenon-ypiresion

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Για την διατήρηση αλλά και την επαύξηση της συνεισφοράς του τουριστικού προϊόντος στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 συμπεριέλαβε για μια ακόμα φορά σε έναν από τους πυλώνες του την ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, τα έσοδα από την Τουριστική βιομηχανία ανήρθαν στα 14.194 εκατ. ευρώ για το 2015 έναντι των 13.393 εκατ. ευρώ το 2014 παρουσιάζοντας ακόμα και μέσα στο δύσκολο 2015 ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 6%.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μέχρι και το τέλος του 2015 δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις αλλά και σε νέες επιχειρήσεις που είχαν έναρξη εργασιών τους έως και το τέλος του 2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ για όλη την επικράτεια και θα διατεθεί κατά 21% στις νέες επιχειρήσεις και κατά 79% στις υφιστάμενες.

Το ύψος του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ξεκινά από τις 15.000 ευρώ μέχρι και το ποσό των 150.000 ευρώ χωρίς όμως να μπορεί να ξεπεράσει τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης κατά το 2015. Το ποσοστό επιδότησης ξεκινά από το 40% και ενισχύεται κατά 10% επιπλέον εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει σε πρόσληψη νέου προσωπικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα για την ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών που μπορεί να έχει μια τουριστική επιχείρηση.

Στην κατηγορία των κτιριακών δαπανών για την ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ περιλαμβάνονται εργασίες κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Στην κατηγορία του εξοπλισμού περιλαμβάνονται έξοδα που αφορούν την προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ξεχωριστή ομάδα αποτελούν οι δαπάνες για τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και για την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος. Ο τομέας του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 στοχεύει στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Η ανάγκη των τουριστικών επιχειρήσεων για προώθηση και διείσδυση τους σε νέες αγορές ώθησε και τους οργανωτές του προγράμματος να συμπεριλάβουν στις επιχορηγούμενες δαπάνες έξοδα που αφορούν την προώθηση και την προβολή των επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης έξοδα που αφορούν προμήθεια λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης αλλά και για την παροχή νέων προϊόντων στους πελάτες.

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν την προμήθεια καινούργιων μεταφορικών μέσων αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και δαπάνες που αφορούν την σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου ή την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.

Τέλος στις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου για την ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ δύναται να συμπεριληφθούν έξοδα που αφορούν μισθοδοσία της επιχείρησης νέων ή υφιστάμενων υπαλλήλων πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ ξεκινά στις 29 Μαρτίου και λήγει στις 17 Μαΐου.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό