11. ΕΣΠΑ 2014-2020- ΕΠΑνΕΚ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

espa-2014-2020-epanek--enisxysh-ths-epixeirimatikotitas

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) για την «Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα-Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ξεκίνησε από τα μέσα Φεβρουαρίου με την δημοσίευση των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης ανέργων, αυτοαπασχολούμενων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

που λειτουργούν σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ ορίζεται από τις τέσσερεις δράσεις – πυλώνες που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες του επιχειρηματικού βίου ως ακολούθως:

  • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απευθύνεται σε άνεργους ή αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους με σκοπό την ενίσχυση τους για την έναρξη άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα με στόχο την δημιουργία μικρών και πολύ μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων σε καινοτόμους κλάδους της οικονομίας όπως η Αγροδιατροφή, Πολιτιστικές & Δημιουργικές βιομηχανίες, Υλικά & Κατασκευές, Εφοδιαστική αλυσίδα, Περιβάλλον, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Υγεία και Φάρμακα. Απευθύνεται σε ανέργους, επιτηδευματίες ή και σε συνεργασίες ατόμων για την δημιουργία μικρών επιχειρήσεων στους παραπάνω κλάδους.
  • Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές, την εξωστρέφεια, την μετάβαση σε ποιοτική επιχειρηματικότητα έχοντας αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος. Απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αλλά και σε νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το τέλος του 2015.
  • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ με βασικό στόχο του ΕΠΑνΕΚ την ανάπτυξη και εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών τους, τον εμπλουτισμό και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Απευθύνεται σε μικρές, πολύ μικρές αλλά και μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου

Η ταξινόμηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν όπου για τις πολύ μικρές θα πρέπει να κυμαίνεται κάτω από 10 εργαζόμενους, για τις μικρές μέχρι 50 εργαζόμενους και για τις μεσαίες το όριο ανεβαίνει στους 250 εργαζόμενους.

Επίσης ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ για να χαρακτηριστεί κάποια επιχείρηση πολύ μικρή, τα 10 εκατ. ευρώ για να χαρακτηριστεί μικρή και το όριο για τις μεσαίες επιχειρήσεις ανεβαίνει στα 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών ή 43 εκατ. ευρώ σύνολο ετήσιου ισολογισμού.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που θα κατανεμηθεί στις τέσσερεις παραπάνω δράσεις ανέρχεται στο ύψος των 322 εκατ. ευρώ. Η κατανομή τους είναι 50 εκατ. ευρώ για την δράση των Αυτοαπασχολούμενων, 72 εκατ. ευρώ για τις Νεοφυής επιχειρήσεις, 130 εκατ. ευρώ για τις Υφιστάμενες επιχειρήσεις και 70 εκατ. ευρώ για τις Τουριστικές.

Με βάση το ποσοστό επιδότησης που κυμαίνεται μέχρι 50%, το σύνολο των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ πρόκειται να τροφοδοτήσει την ελληνική αγορά με 644 εκατ. ευρώ που τόσο πολύ τα έχει ανάγκη.

Με πολυετή πείρα σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ η Financial Factor Consulting αποτελεί τον έμπιστο σύμβουλο σας για την σύνταξη, κατάρτιση, υποβολή και αξιολόγηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Εφημερίδα Χρηματιστήριο 12 Μαρτίου 2016

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό