26. ΕΣΠΑ 2014-2020: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

espa-2014-2020-neofyis-epixeirimatikotita

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομία εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ που παρουσιάστηκε το 2014 (OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, Start-ups and innovative entrepreneurship), κατά την διάρκεια της δεκαετίας 2001-2011 οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η νεοφυής επιχειρηματικότητα αυτό το διάστημα αποτέλεσε το 20% του εργατικού δυναμικού αλλά έχουν δημιουργήσει πάνω από το 50% του συνόλου των νέων θέσεων εργασίας έναντι των παλαιών επιχειρήσεων.

Επιπλέον η νεοφυής επιχείρηματικότητας είναι συνυφασμένη ως επί το πλείστον με την παρουσία καινοτομίας είτε προϊόντος είτε διαδικασίας με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται έντονη η ανάγκη υποστήριξης από νέους επιστήμονες ή εξειδικευμένο τεχνολογικό προσωπικό.

Το τέταρτο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 στοχεύει στην σύσταση και ανάπτυξη των Νεοφυών επιχειρήσεων ως ένα μέσο δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην οικονομία αλλά και απορρόφησης νέου, ειδικευμένου και υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους άνεργους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να ξεκινήσουν την νέα τους επιχείρηση σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: Αγροτοδιατροφής, Ενέργειας, Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική αλυσίδα, Περιβάλλον, Πληροφορική & επικοινωνία, Υγεία Φάρμακα και τέλος Υλικά & Κατασκευές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 72 εκατ. ευρώ για όλη την επικράτεια και χρηματοδοτεί έως και το 100% των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου από 15 χιλ ευρώ μέχρι και το ύψος των 60 χιλ. ευρώ.

Απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις που έχουν να παρουσιάσουν και να τεκμηριώσουν καινοτομία σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς.

Προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία νέας εταιρείας σε όλες τις νομικές μορφές της εκτός από Α.Ε. Θέλοντας να ωθήσει τους δυνητικούς δικαιούχους σε συνεργατικά σχήματα, το πρόγραμμα επιτρέπει την δημιουργία μονοπρόσωπης ΙΚΕ ή ΕΠΕ μόνο σε άνεργους δικαιούχους.

Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα ξεκινούν από λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ηλεκτρικό, τηλεφωνία), αμοιβές τρίτων όπως λογιστών ή νομικών, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, μικρές βελτιώσεις εσωτερικών χώρων καθώς και προμήθεια αναλωσίμων. Επιπλέον χρηματοδοτεί και δαπάνες μισθοδοσίας μέχρι δύο ατόμων και μέχρι 24 χιλ. ευρώ για δύο έτη καθώς επίσης και δαπάνες προβολής και διαφήμισης όπως παρουσία σε εκθέσεις του εξωτερικού.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Απριλίου.

Προσοχή στις δαπάνες οι οποίες για να κατηγοριοποιηθούν ως επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 17 Μαρτίου που αποτελεί την έναρξη υποβολής του προγράμματος.
Η διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου προς επιχορήγηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο έτη.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα παρουσιάζει ενδογενείς δυσκολίες στο σκέλος που αφορά την τεκμηρίωση της καινοτομίας η οποία χαρακτηρίζεται ως βαρύνουσας σημασίας στην τελική αξιολόγηση του δυνητικά δικαιούχου και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό