Ετήσια έκθεση Ελληνικού Εμπορίου ΕΣΕΕ 2016 II

Οι περισσότερες επιχειρήσεις τόσο του λιανικού όσο και του χονδρικού εμπορίου λειτουργούν για πάνω από 10 έτη. Από το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων του λιανικού εμπορίου μόνο ένα ποσοστό του 32% παρουσιάζει λιγότερα από 10 έτη λειτουργίας με το υπόλοιπο 68% να έχει ξεκινήσει την λειτουργία του έως και πριν 40 έτη. Στο χονδρικό εμπόριο όπου η σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί μεγαλύτερη επένδυση οι νέες επιχειρήσεις με κάτω των 10 ετών διάρκεια λειτουργίας αποτελούν το 22% του συνόλου των επιχειρήσεων με το υπόλοιπο 78% να αποτελούν οι επιχειρήσεις με πάνω από 11 έτη λειτουργίας.
Η προέλευση των προϊόντων του λιανικού εμπορίου, παρά της αντιθέτου εκτίμησης που έχουν οι καταναλωτές, κατά 62,1% προέρχονται από την εγχώρια αγορά, το 22% προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και μόνο το 10,3% προέρχονται από χώρες της Ασίας με τα υπόλοιπα κράτη να ολοκληρώνουν την εξίσωση.
Εξετάζοντας την σύσταση των οφειλών του εμπορίου η μελέτη τις κατηγοριοποίησε σε οφειλές προς Δημόσιο ( εφορία ΟΑΕΕ) και προς την ιδιωτική οικονομία (προμηθευτές τράπεζες). Η έρευνα κατέδειξε ότι το 24% των επιχειρήσεων του χονδρικού εμπορίου και το ακόμα υψηλότερο 29% του λιανικού εμπορίου έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Αντίστοιχα ποσοστά 21% και 30% καταγράφουν οι επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού εμπορίου να είναι ληξιπρόθεσμες έναντι των ασφαλιστικών ταμείων. Ωστόσο από τις επιχειρήσεις με οφειλές στο Δημόσιο 2 στις 3 έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους.
Σε ότι αφορά την δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, το 76% των επιχειρήσεων του χονδρικού εμπορίου δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη δυσκολία στην εξεύρεση πιστώσεων σε αντίθεση με το 48% των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που αντιμετωπίζει τα ίδια εμπόδια στην τραπεζική πιστοδότηση. Το αποτέλεσμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις καταγράφεται στα πολύ χαμηλά ποσοστά αυτών που παρουσιάζουν δανειακές οφειλές προς τραπεζικό ίδρυμα και κυμαίνονται στο 17% για το λιανικό εμπόριο και στο 22% για το χονδρικό. Επιπροσθέτως σύμφωνα με την έρευνα η 1 στις 2 επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που διατηρούν τραπεζικό δανεισμό δεν εξυπηρετεί το δάνειο της ενώ στο χονδρικό εμπόριο η αναλογία είναι λίγο καλύτερη, η 1 στις 2,5 επιχειρήσεις.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό