Ετήσια έκθεση Ελληνικού Εμπορίου ΕΣΕΕ 2016

Ξεκινώντας με τον κλάδο της εμπορίας του αυτοκινήτου για το 2015, ο οποίος είδε τον κύκλο εργασιών του να σημειώνει θετική απόκλιση έναντι της προηγούμενης χρονιάς κατά 7,6% δηλαδή προσέγγισε το ύψος του 1δις ευρώ, ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους σημείωσε πτώση στο επίπεδο του 12,3% από 12,5% το 2014. Ο ενοποιημένος ισολογισμός των 186 επιχειρήσεων κατέγραψε τόσο λειτουργικές ζημιές όσο και ζημιές στα αποτελέσματα προ φόρων. Τα αυτοκίνητα παραμένουν στους αποθηκευτικούς χώρους των εμπόρων για 74 ημέρες έναντι των 77 ημερών το 2014 και των 90 ημερών το 2013. Η γενική ρευστότητα μετά βίας βρίσκεται λίγο πάνω από τη μονάδα ήτοι στο επίπεδο του 1,08 αποκαλύπτοντας την προβληματική εικόνα του κλάδου δεδομένου ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού όπου ενδεχομένως να οδηγήσει σε απομείωση σχετικών κονδυλίων. Οι προσφέροντες τα κεφάλαια στο κλάδο αυτό βλέπουν και το 2015 τις αποδοτικότητες τους να κυμαίνονται στα κόκκινα επίπεδα του 14,8% μικρότερα μεν του 15,1% του 2014 και του 20,8% του 2013. Η τραπεζική συμμετοχή στις δραστηριότητες του κλάδου είναι σημαντική και αγγίζει το 67% της σύνθεσης του παθητικού, ενώ το 83,7% των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2015 προσφέρθηκαν από τρίτους.
Συνεχίζοντας στον αμιγώς κλάδο των ανταλλακτικών η εικόνα είναι ξεκάθαρα καλύτερη αφού καταφέρνει και συντηρεί το κύκλο εργασιών κοντά στο 1,16 δις ευρώ, ενώ τον εισπράττει στην διάρκεια του χρόνου σε 27 ημέρες. Δεν έχει υψηλή χρονικά δέσμευση αποθεμάτων αφού καταφέρνει και «γυρίζει» τα αποθέματα σε 39 ημέρες. Το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους κινείται σταθερά στην τριετία γύρω από το επίπεδο του 13,5% όχι σημαντικά υψηλότερο του κλάδου των αυτοκινήτων. Τόσο τα λειτουργικά όσο και τα καθαρά αποτελέσματα παρουσιάζουν θετικό πρόσημο ενώ οι αποδοτικότητες των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων είναι θετικές και υψηλές. Δηλαδή η αποδοτικότητα των Ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο επίπεδο του 32,2% όταν στο σύνολο του εμπορίου δεν ξεπερνά το 5%. Η γενική ρευστότητα των 101 επιχειρήσεων που δημοσίευσαν οικονομικά στοιχεία ανέφερε το επίπεδο του 1,4 ενώ η ρευστότητα χωρίς το μέγεθος των αποθεμάτων «κατρακυλά» στο 0,71 αποκαλύπτοντας και στο κλάδο αυτό την προβληματικότητα της ρευστότητας. Σε αντίθεση με την εμπορία του αυτοκινήτου η τραπεζική διείσδυση δεν είναι μεγάλη δεδομένου ότι μόλις το 33,6% των κεφαλαίων προέρχονται από το πιστωτικό τομέα.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό