Ετήσιος Ευρωπαϊκός πίνακας Καινοτομίας Ⅰ

τρίτων χωρών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των σχετικών ισχυρών και αδύναμων σημείων των συστημάτων καινοτομίας σε 27 διαφορετικούς τομείς. Επιπλέον βοηθά τις χώρες να αξιολογήσουν τις πτυχές στις οποίες πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην καινοτομία.
Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα των Επιτρόπων Βιομηχανίας, Έρευνας και Ανάπτυξης στην φετινή έκδοση του πινάκα, η Ευρώπη παρά το γεγονός ότι αποτελεί μόνο το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε βιομηχανικούς κλάδους όπως η Φαρμακοβιομηχανία και οι Μηχανικές Κατασκευές καθώς και όσον αφορά τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη που αγγίζουν το 20% των συνολικών παγκοσμίων δαπανών. Επιπλέον η Γηραιά ήπειρος προσφέρει το 1/3 των παγκόσμιων επιστημονικών δημοσιεύσεων έχοντας σημαντική παρουσία σε υψηλής τεχνολογίας τομείς όπως η βιοτεχνολογία και δίκτυα οπτικών ινών.
Ο πίνακας του τρέχοντος έτους αποκαλύπτει ότι οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας εξακολουθούν να βελτιώνονται και ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός προόδου. Αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στο προσεχές μέλλον, αλλά η πρόοδος παραμένει άνιση των κρατών μελών εντός της ΕΕ.
Η αξιολόγηση βασίζεται σε τέσσερεις κεντρικούς πυλώνες δραστηριοτήτων και σε 27 υποκατηγορίες αυτών των πυλώνων. Οι κεντρικοί πυλώνες είναι:
• Ανθρώπινοι πόροι. Περιλαμβάνονται αξιολόγηση δεικτών όπως ο αριθμός των νέων διδακτόρων, το μέγεθος του πληθυσμού μεταξύ 25-34 ετών που ολοκληρώνουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διαδικασία της δια βίου μάθησης, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και πληθυσμιακή διείσδυση συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο.
• Επενδύσεις. Εδώ αξιολογούνται και βαθμολογούνται δείκτες όπως δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, διαθεσιμότητα Συμμετοχικών Κεφαλαίων υψηλού ρίσκου, επενδύσεις σε καινοτόμες ιδέες και επίπεδο προσφοράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε νέες τεχνολογίες από τον ιδιωτικό τομέα.
• Καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το μέγεθος των εταιρειών που παρουσίασαν καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, επίπεδο συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε επίπεδα χρηματοδότησης ή και δημοσίευσης επιστημονικών μελετών, αριθμός καταχώρησης εγχώριων και διεθνών πατεντών και καταχώριση διεθνών σημάτων καθώς και τεχνολογικών εφαρμογών και προγραμμάτων.
• Καινοτόμος αντίκτυπος. Ο αριθμός των εργαζομένων σε καινοτόμες γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες και η κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μεσαίας ή υψηλής τεχνολογίας καθώς και ο αριθμός εξαγώγιμων, υψηλής καινοτομίας προϊόντων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2017, η κατάταξη των πιο καινοτόμων χωρών ξεκινά με την πρώτη θέση στην Νότια Κορέα η οποία βαθμολογείτε με την υψηλότερη κλίμακα των 129 βαθμών στον συνοπτικό δείκτη, ακολουθεί ο Καναδάς με 122 και τέλος η Αυστραλία με 117 βαθμούς συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.
Οι επόμενες δύο χώρες είναι Ιαπωνία με 107 βαθμούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 105. Η ΕΕ ακολουθεί ως 6η παγκόσμια δύναμη στην καινοτομία με 104,5 βαθμούς για το 2017 βελτιώνοντας την θέση της κατά 4,5 μονάδες από το 2010
Στην επόμενη 7η θέση ακολουθεί η Κίνα με 79,4 βαθμούς με τον ρυθμό αύξησης των επιδόσεων της κατά την τελευταία 7ετία να είναι τρεις φορές υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο της ΕΕ. Χαρακτηριστικά Κίνα με τις υψηλής τεχνολογίες επιχειρήσεις της κατέγραψε βελτίωση της καινοτομικής βαθμίδας της κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες από το 2010. Τέλος η πρώτη δεκάδα ολοκληρώνεται με Βραζιλία, Νότια Αφρική, και Ρωσία να καταλαμβάνουν τις θέσεις 8, 9, και 10 με 56, 52 και 51 βαθμούς αντίστοιχα.
Σημαντική παράμετρος στην αξιολόγηση καινοτομίας αποτελεί η βελτίωση που καταγράφουν τα κράτη κατά την επταετία 2010-2017. Η Ευρώπη καταγράφει θετικούς ρυθμούς αύξησης κατά τα αντίστοιχα έτη ύψους 4,5 ποσοστιαίων μονάδων. Η Αυστραλία και η Νότιος Κορέα προηγούνται με 5,8 και 5,7 μονάδες βελτίωσης οι οποίες όμως και αυτές υπολείπονται της Κίνας. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ ακολουθούν με 2,6 ποσοστιαίες μονάδες βελτίωσης και τέλος ο Καναδάς αρχίζει και υπολείπεται σημαντικά της παγκόσμιας καινοτομίας καταγράφοντας υποχώρηση της βαθμολογίας του κατά -2,9 μονάδες για την περίοδο 2010-2017.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, η καινοτομία στην ΕΕ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Έως το 2019 η βαθμολογία της εκτιμάται ότι θα ανέρθει στα 112 ξεπερνώντας την Ιαπωνία η οποία εμφανίζει μια στασιμότητα στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Ιδιαίτερα σε τομείς όπως διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, διείσδυση υψηλής ταχύτητας συνδέσεων καθώς και ανάπτυξη θερμοκοιτίδων υψηλής τεχνολογίας νέων επιχειρήσεων αναμένεται πάνω από 10% αύξηση.
Σε επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε στην βαθμολογία που συγκέντρωσαν τα επιμέρους Ευρωπαϊκά κράτη.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό