Ετοιμότητα για την Καινοτομία

21ου αιώνα να μεγιστοποιήσουν την απόδοση τους.
Οι σημερινές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα πρωτόγνωρο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πραγματοποιείται με έναν ρυθμό που μόνο καλά προετοιμασμένες επιχειρήσεις είναι σε θέση να τον παρακολουθήσουν. Ακόμα λιγότερες είναι σε θέση να τον ακολουθήσουν. Σήμερα η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται περισσότερο από την ικανότητά της να καινοτομεί και να προσαρμόζεται παρά από τα περιουσιακά της στοιχεία. Η Manpower στην έρευνα της συγκέντρωσε τα 9 χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ετοιμότητα της κάθε εταιρείας για καινοτομία. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά παρέχουν ένα σχέδιο δράσης καλλιέργειας συμπεριφορών στις επιχειρήσεις έχοντας ως αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της αξίας τους.
Η παραδοσιακή επιχειρηματική λογική προσδιόριζε την κουλτούρα της επιχείρησης βασιζόμενη σε περιουσιακά στοιχεία όπως πάγια, όνομα, και ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ώθησε τις επιχειρήσεις να κρίνονται περισσότερο σε αξίες όπως πεποιθήσεις, σκοπός της εταιρείας και τρόπος λήψης αποφάσεων. Τα τελευταία αποτελούν τα θεμέλια της ανάπτυξης της επιχείρησης για το άλμα που χρειάζονται προς το μέλλον. Έρευνες έχουν δείξει ότι σε περιόδους μεταλλάξεων, η επένδυση μιας επιχείρησης στην αλλαγή της κουλτούρας της αποδεικνύεται ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο. Ειδικά εφαρμόζοντας κουλτούρα επιτάχυνσης της καινοτομίας.
Εάν ένας οργανισμός καλλιεργεί κουλτούρα που περιλαμβάνει κάθε ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, είναι πιθανό να είναι έτοιμος για καινοτομία:
     1. Εμπιστοσύνη: Είναι το δίχτυ ασφαλείας που επιτρέπει τις νέες ιδέες και καθιστά δυνατή την καινοτομία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που επιτρέπει και δικαιολογεί τα αναπόφευκτα λάθη. Η δυσπιστία και η καχυποψία δεν ευνοούν την ανάπτυξη νέων ιδεών και αποτελούν τον βασικό λόγο που καινοτόμες ιδέες πεθαίνουν πριν καν δοκιμαστούν στην πράξη. Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιτρέψει σε αυτούς που ασχολούνται με καινοτόμα αντικείμενα να δοκιμάσουν, αποτύχουν και στο τέλος πετύχουν παρέχοντας το δίχτυ ασφαλείας που χρειάζονται.
     2. Περιέργεια: Είναι η κινητήρια δύναμη της δημιουργικότητας. Για να οικοδομήσουν μια κουλτούρα καινοτομίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ένα κλίμα που να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, να ενθαρρύνεται η «αμφισβήτηση» του κατεστημένου, out of the box thinking, ακόμα και εάν αυτό σημαίνει δημιουργία διαφωνιών. Η ενθάρρυνση τέτοιων ενεργειών ξεκινά πάντα από τα υψηλότερα κλιμάκια της επιχείρησης.
     3. Πειραματισμός: Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν όταν συνεχίζουν να πειραματίζονται εστιάζοντας στον ορίζοντα που μεταβάλλεται συνεχώς. Η διαδικασία που απαιτεί η σύγχρονη εποχή είναι εφαρμογή, πειραματισμός, αποτυχία, αξιολόγηση, πειραματισμός, επιτυχία.
     4. Επιμονή: Μια επιτυχημένη εταιρία παρέχει υποστήριξη, καθοδηγεί και αντιμετωπίζει τα ζητήματα που προκύπτουν. Οι εταιρείες που διστάζουν μπροστά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και επιστρέφουν σε αυτό που γνωρίζουν να κάνουν, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.
     5. Πάθος: Το μυστικό για την πέραν των ορίων επιτυχιών είναι το πάθος και η πυγμή που διακατέχει κάποιους ανθρώπους. Αυτοί δείχνουν θάρρος, δύναμη χαρακτήρα και επιμονή κατά τη διάρκεια αναπόφευκτων δυσκολιών, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό ένα βασικό παράγοντα διαφοροποίησης στη σημερινή αγορά. Η εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόσει η ίδια κουλτούρα πάθους και να υποστηρίζει τέτοιες πρακτικές.
     6. Συλλογικότητα: Το κάθε τι που έχει αξία στην εταιρεία επιτυγχάνεται με συλλογική προσπάθεια όταν μέλη μιας ομάδας βάζουν στην άκρη τα προσωπικά τους συμφέροντα και εργάζονται με πάθος για ένα ανώτερο σκοπό. Η παρακολούθηση από την ανώτερη διοίκηση της ισορροπίας των ρόλων σε μια ομάδα προσφέρει διορατικότητα στη δυναμική της. Υποδεικνύει επίσης την πιθανότητα επιτυχίας ή αποτυχίας για μια ανατιθεμένη εργασία.
     7. Διαφορετικότητα: Για να προκύψει η καινοτομία χρειάζονται διαφορετικές προοπτικές για την περιήγηση σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο. Οι παλαιές αντιλήψεις μπορεί να αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις αγκαλιάζουν την διαφορετικότητα και δημιουργούν ευχάριστο και αξιοπρεπές περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους τους.
    8. Ευμάθεια: Στην σημερινή ψηφιακή εποχή αυτό που γνωρίζετε σήμερα είναι ξεπερασμένο αύριο. Τα μισά από τα σημερινά επαγγέλματα δεν υπήρχαν πριν από τρία χρόνια. Ευμάθεια είναι η επιθυμία του εργαζόμενου να αναπτύσσεται συνεχώς, να μαθαίνει καινούριες δεξιότητες και να παραμένει κατάλληλος προς πρόσληψη. Οι εταιρείες θα πρέπει να αναγνωρίζουν την ευμάθεια και να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην πρόσληψη νέων στελεχών.
    9. Επικοινωνία: H καινοτομία καθοδηγείται από ένα σαφές όραμα και σκοπό. Οι ηγέτες πρέπει να το διατυπώνουν ανοιχτά και να το επικοινωνούν σε τακτική βάση έτσι ώστε να ορίζονται οι παράμετροι για τις νέες ιδέες. Η επικοινωνία σημαίνει επίσης ανταλλαγή ιδεών και κατανόηση των διαφορετικών απόψεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και προς όλες τις κατευθύνσεις.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων
www.ffc.gr

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό