261. ΕΚΤ: Στατιστικά στοιχεία εποπτείας τραπεζών

20 01

Από τα πρώτα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν με την έλευση του νέου έτους ήταν τα στατιστικά στοιχεία για το 3ο Τρίμηνο 2019 του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού που παρακολουθεί την οικονομική πορεία των Ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης ή και εκτός ευρωζώνης εφόσον το επιθυμούν οι ίδιες. Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερα άρθρα μας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημιούργησε εντός της κρίσης και με αφορμή το μεγέθους του προβλήματος που αντιμετώπιζαν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).

Ο σκοπός του ΕΕΜ ήταν και παραμένει, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος, η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και η διασφάλιση της συνεχούς εποπτείας. Ο ΕΕΜ ως εποπτικός πυλώνας της ΕΚΤ εποπτεύει 117 συστημικές τράπεζες εντός της Ευρώπης που αντιπροσωπεύουν το 82% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα τη ευρωζώνης.

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν από τον ΕΕΜ τα στατιστικά στοιχεία για την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών για το 3ο Τρίμηνο του 2019. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες φαίνεται να εξέρχονται από την δεκαετία της κρίσης καταγράφοντας ισχνά μεν, θετικά δε στοιχεία. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήρθε για το 3ο τρίμηνο στο 18,05% έναντι του 18% το προηγούμενο τρίμηνο του ιδίου έτους αλλά και του 17,83% του αντίστοιχου τριμήνου του 2018. Η χώρα με τον μεγαλύτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας παραμένει η Εσθονία με 27,50% ενώ η Ισπανία συνεχίζει να έχει το χαμηλότερο ποσοστό με 15,34%. Η χώρα μας βρίσκεται τρείς σειρές πριν το τέλος με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16,92%.

20 01

Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) στην Ευρωζώνη για το 3ο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης ΜΕΔ υποχώρησε στο 3,41% έναντι του 4,17% του αντίστοιχου περσινού τριμήνου που αποτελεί και το χαμηλότερο επίπεδο από το β΄ τρίμηνο του 2015, όταν για πρώτη φορά οι εποπτικές αρχές δημοσίευσαν στατιστικά στοιχεία. Σε επίπεδο χώρας έχουμε σημαντικές αποκλίσεις στον δείκτη ΜΕΔ με το Λουξεμβούργο να κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο του 0,91% ενώ η χώρα μας αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο του 37,40%.

Η αμέσως επόμενη χώρα με υψηλό δείκτη ΜΕΔ είναι η Κύπρος που έχει καταφέρει να τον μετριάσει στο 18,15% και οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν με μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ. Όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερο άρθρο μας (12.11.18_Εκθεση προόδου για τους στόχους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων) το ύψος του δείκτη ΜΕΔ το 2016 που ξεκίνησε η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ήταν στο 50,5% με στόχο να κατέρθει στο 35,2% του χαρτοφυλακίου το 2019.

Φαίνεται ότι με τις ενέργειες των τραπεζών να επαναδραστηριοποιήσουν κόκκινα δάνεια, να μεταπουλήσουν πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εξειδικευμένες εταιρείας διαχείρισης ενεργητικού αλλά και με το πρόσφατο πρόγραμμα Ηρακλής που αναμένεται να ξεκινήσει, έχουμε σημαντική βελτίωση από τα υψηλότερα επίπεδα του 2016. Οι νέοι στόχοι των Ελληνικών τραπεζών για το υπόλοιπο των ΜΕΔ είναι στο 20% με τέλος του 2021. Φιλόδοξοι μεν επιτεύξιμοι δε.

Ένας ακόμα σημαντικός δείκτης από την 90 σελίδων έκθεση του ΕΕΜ αποτελείς ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας. Πρόκειται για τον δείκτη που αναφέρεται στην αναλογία άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού που διατηρούν οι τράπεζες προκειμένου να διασφαλίζουν ότι μπορούν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (όπως π.χ. σε “σοκ” των αγορών που θα επηρέαζε τη ρευστότητα), να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 145,16% αρκετά υψηλότερα από το 140,92% του προηγούμενου έτους αλλά σε υποχώρηση έναντι του 149,08% του 1ου τρίμηνου του 2019. Εδώ η χώρα μας καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη κάλυψης ρευστότητας με μόνο 115,43% των στοιχείων του ενεργητικού να ξεπερνούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Η Σλοβενία καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη ρευστότητας με 366,79% και αμέσως μετά ακολουθεί η Κύπρος με 331,02% καταδεικνύοντας την επιστροφή του τραπεζικού της συστήματος σε μια πιο εύρωστη βάση.

20 02

Ο ΕΕΜ παρακολουθεί και αξιολογεί συνολικό ενεργητικό ύψους 23,26 τρις ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2019 έναντι 21,22 τρις ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Το τραπεζικό σύστημα προέρχεται από μια διετή ανάπτυξη εντός της ευρωζώνης και ενίσχυση της ρευστότητας του λόγω της πολιτικής χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ. Το αν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την επερχόμενη υποχώρηση της ανάπτυξης, θα το δούμε εντός του τρέχοντος έτους.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό