63. Φυσιογνωμία του Ελληνικού εμπορίου

fysiognomia-tou-ellinikoy-emporiou

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε την φυσιογνωμία του ελληνικού εμπορίου. Ένα σημαντικό τμήμα της έρευνας του ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ αναφέρεται στη δειγματοληπτική έρευνα 1.200 εμπορικών επιχειρήσεων (α’ εξάμηνο 2016) από το σύνολο αφενός των περιφερειών και αφετέρου των κλάδων (λιανικός, χονδρικός).

Κρατούμε την επισήμανση της ερευνητικής ομάδας ότι εφόσον αναλύεται η συμπεριφορά δείγματος οφείλουμε να συζητάμε για ενδεικτικές τάσεις και όχι για καθολική συμπεριφορά του εμπορίου.

«Χτίζοντας» τη φυσιογνωμία των εμπορικών επιχειρήσεων η έρευνα κατέδειξε ότι σε συντριπτικά υψηλό ποσοστό τόσο οι χονδρικές όσο και οι λιανικές οντότητες ξεπερνούν τα δέκα χρόνια λειτουργίας με το 20% των υφιστάμενων λιανικών να έχουν συσταθεί μέσα στην εξαετία της κρίσης (2010-2016).

Το ποσοστό αυτό της νεοφυίας στο λιανικό εμπόριο αναγιγνώσκεται από τους μελετητές αφενός ως «πύλη εισόδου της επιχειρηματικότητας» αφετέρου δε ως «επιχειρηματικότητα ανάγκης». Το 32% της νέας λιανικής επιχειρηματικότητας της κρίσης στράφηκε στη λειτουργία παντοπωλείων και περιπτέρων με το αμέσως υψηλότερο ποσοστό του 22% να καταχωρείται στο τομέα των τροφίμων.

Η περιφέρεια της Θεσσαλίας συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό (26%) της νέας επιχειρηματικότητας ενώ παράλληλα σύμφωνα με τη τριμηνιαία Έρευνα του εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των περιφερειών ήτοι 24,8%. Τα Ιόνια νησιά αναδεικνύονται με τις μακροβιότερες επιχειρήσεις δίνοντας νέο χώρο στο μόλις 8% της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας.

Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων του χονδρικού εμπορίου στεγάζονται σε ιδιόκτητο ακίνητο σε αντίθεση με τη λιανική δράση που μισθώνει την επαγγελματική της στέγη. Εξαιτίας του μεγαλύτερου όγκου εμπορευμάτων που διακινεί το χονδρικό εμπόριο καταγράφεται και ο υψηλότερος μέσος όρος των τετραγωνικών του σχετικού ακίνητου. Έτσι απαιτούνται κατά μέσο όρο 534 τ.μ στην άσκηση του χονδρεμπορίου έναντι των 108τ.μ. της λιανικής.

Επίσης ένα σημαντικό στοιχείο της καταγραφόμενης φυσιογνωμίας του Ελληνικού Λιανικού εμπορίου είναι η προέλευση των διακινούμενων εμπορευμάτων με το 60% περίπου να προέρχεται από την Ελληνική αγορά. Τα ασιατικά προϊόντα αναφέρουν μειωμένο ποσοστό συμμετοχής (10%) στον εμπορικό τζίρο σε σχέση με το 2015 (14%).

Σχετική είναι και η εικόνα του χονδρεμπορίου με το 58% των εμπορευμάτων να προέρχονται από Έλληνες παραγωγούς ενώ τα ασιατικά εμπορεύματα καταλαμβάνουν τη τρίτη θέση (12% περίπου) μετά από εκείνα των χωρών της Ε.Ε (24% περίπου).

Αναφορικά με την διαχρονική εξέλιξη των τιμών λιανικής το 60% περίπου του δείγματος ανέφερε τη στασιμότητα των τιμών με μόλις, το 5% να δηλώνει ότι προχώρησε σε αυξήσεις το Α’ εξάμηνο του 2016. Από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της τιμολογιακής συμπεριφοράς της λιανικής επιχειρηματικότητας καταγράφεται η μειωμένη καταναλωτική ζήτηση αλλά και οι συναφείς ενέργειες των ανταγωνιστών (ανταγωνισμός τιμών).

Η επιλογή των προμηθευτών αποτελεί μια από τις σημαντικές διεργασίες τόσου του χονδρικού όσο και του λιανικού εμπορίου. Οι συμμετέχοντες στο δείγμα διέκριναν μια πολύ μικρή πιθανότητα να διακόψουν τις υφιστάμενες σχέσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο οι επιχειρήσεις λιανικής καταφεύγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό στην αλλαγή των προμηθευτών έναντι των χονδρεμπόρων που επιθυμούν τη σταθερότητα.

Τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική ο σημαντικότερος λόγος για την επερχόμενη αλλαγή είναι οι τιμές των προϊόντων με τους εμπόρους να αναζητούν έτερο προμηθευτή με χαμηλότερες τιμές. Οι όροι πληρωμής αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο λόγο αλλαγής και για τους δύο ενώ η χαμηλή ποιότητα των προϊόντων δεν φαίνεται να επηρεάζει τη λιανική δράση όσο τους χονδρέμπορους που σταθερά αναζητούν προμηθευτές με καλύτερα προϊόντα.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

  • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
  • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
  • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
  • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
  • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
  • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό