258. Η 4η Έκθεση Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙI

i-4i-ekthesi-aksiologisis-tis-evropaikis-epitropis-ii

Η 154 σελίδων 4η Έκθεση Αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς αλλά και διαμόρφωσης πολιτικής για τους στόχους του Υπουργείου Οικονομικών και την επίτευξη αυτών.

Η χώρα μας, σε αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή, εργάζεται για την δημιουργία ισχυρών δημοσιονομικών πυλώνων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενη έτη με βάση ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας φάνηκαν στο τελευταίο Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, όπου οι υπουργοί Οικονομικών αποδέχτηκαν και επικύρωσαν την έκθεση της Επιτροπής, αυτούσια χωρίς αστερίσκους.

Σε αυτή τη βάση οι στόχοι που έχουμε να επιτύχουμε καθώς και τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα πορείας μας έχουν βαρύνουσα σημασία.

Οι στόχοι της παρακολούθησης του προγράμματος Ενισχυμένης Εποπτείας που έχει συμφωνήσει η χώρα μας από τον Ιούνιο του 2018 διακρίνονται σε 6 ξεχωριστές κατηγορίες:

  1. Δημοσιονομική πολιτική και μεταρρυθμίσεις
  2. Κοινωνική πολιτική
  3. Οικονομική σταθερότητα
  4. Εργασιακά, απασχόληση και αγορές προϊόντων
  5. Ιδιωτικοποιήσεις και
  6. Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσιονομική πολιτική και μεταρρυθμίσεις

• Το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι σύμφωνο με τον στόχο του 3,5% πλεονάσματος για το 2019 και 2020.

• Η Επιτροπή αναπροσάρμοσε την εκτίμηση της για το κόστος του μέτρου της αποπληρωμής παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις που έλαβε η χώρα μας τον Μάιο του 2019, σημαντικά χαμηλότερα από ότι είχε αρχικώς υπολογιστεί. Εκτιμά ότι το κόστος θα ανέρθει σε 0,7% του ΑΕΠ αντί του 1,14% που είχε υπολογίσει στην αρχή.

• Σημαντική θετική παρατήρηση της Επιτροπής αποτελεί ο τρόπος σύνταξης του Προϋπολογισμού του 2020 των επιμέρους Δημοσίων υπηρεσιών που βασίστηκε στα μέχρι τώρα πραγματικά δεδομένα του 2019 και όχι στο προηγούμενο προϋπολογισμό.

• Η χώρα μας υποχρεούται σε αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων οι οποίες θα επηρεάσουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και θα ισχύσουν από το 2020.

• Η Επιτροπή επισημαίνει αρνητικά την καθυστέρηση στην εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου οι οποίες θα έπρεπε να είχαν μηδενιστεί τον Αύγουστο του 2019. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλόμενων προέρχεται από τους οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας όπως ο ΕΦΚΑ που αναφέρει οφειλές 210 εκατ. ευρώ. Η ενδυνάμωση του δυναμικού του ΕΦΚΑ, το πάγωμα της κινητικότητας στην υπηρεσία και η ημερήσια στοχοποίηση εκκαθάρισης παλαιών οφειλών αποτελούν, σύμφωνα με την Επιτροπή, αποτελεσματικά μέτρα για να ολοκληρωθεί η πλήρης εξόφληση μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

• Επίσης καταγράφει την μη πλήρωση των θέσεων εργασίας στην ΑΑΔΕ μέχρι τον Σεπ 2019 όπως έχει συμφωνηθεί, καθώς και την μετεγκατάσταση της αρχής στα νέα της γραφεία. Ο στόχος είναι για 12.500 άτομα έως το τέλος του 2019 από το τρέχον επίπεδο προσωπικού που είναι 11.751 άτομα.

Κοινωνική πολιτική

• Εισπράξεις από Clawback 2018. Η είσπραξη έχει καθυστερήσει αλλά η υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί και θα ξεκινήσει να ισχύει σύντομα.

• Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) η οποία θα αναλάμβανε τις προμήθειες των Δημοσίων Νοσοκομείων στα μέσα του 2020, έχει σημαντικά καθυστερήσει. Ο στόχος για έναρξη λειτουργίας της στα μέσα του 2020 δεν φαίνεται εφικτός.

• Επιπλέον η Επιτροπή παρατηρεί καθυστερήσεις στην έναρξη και λειτουργία των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας ΤΟΜΥ.

• Αρνητική επισήμανση κάνει η Επιτροπή στην καθυστέρηση από τον Φεβ 2019 της δημοσίευσης του ετήσιου πίνακα τιμών φαρμάκων ο οποίος και θα περιόριζε σημαντικά τη φαρμακευτική δαπάνη.

• Κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Οι αλλαγές στην εφαρμογή των προνιακών επιδομάτων έχουν καθυστερήσει λόγω διαφόρων τεχνικών θεμάτων αναφέρει η Επιτροπή. Επίσης οι αρχές έχουν δεσμευτεί να αξιολογήσουν την καταλληλότητα του ισχύοντος συστήματος επιδοτούμενων ναύλων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι το τέλος του 2019.

Οικονομική Σταθερότητα και Οικονομικές πολιτικές

9 12 19

• Η εισαγωγική δήλωση της Επιτροπής για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις αναφέρει ότι η ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος έχει βελτιωθεί σημαντικά (όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα) αλλά παραμένουν αρκετοί κίνδυνοι που χρήζουν προσοχής.

• Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες που γίνονται για την μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων όπως η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, η προστασία της πρώτης κατοικίας, διάφορες νομικές αλλαγές στην νομοθεσία όπως η μη δίωξη τραπεζικών στελεχών που υπογράφουν διαγραφές υπολοίπων και η εκκαθάριση παλαιών δανείων που είχαν κρατικές εγγυήσεις.

• Η Επιτροπή συγχαίρει το ΥΠΟΙΚ για την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων η οποία εκλαμβάνεται ως επιστροφή στην κανονικότητα από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Στο επόμενο άρθρο μας θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην 4η Εισηγητική Έκθεση με τις επισημάνσεις της Επιτροπής για τις τρείς τελευταίες κατηγορίες.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό