9. Η Αγροτική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

i-agrotiki-oikonomia-stin-evropaiki-enosi-financial-factor

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Eurostat το ετήσιο στατιστικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική οικονομία των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνολική ετήσια αξία της αγροτικής παραγωγής και των συναφών αυτής δραστηριοτήτων, ανέρχεται στα 415,1 δις. ευρώ για το 2014 παρουσιάζοντας υποχώρηση έναντι των 421,8 δις ευρώ του 2013. Κατά την πενταετία 2010-2014 που έχει επικεντρωθεί η μελέτη, η αγροτική οικονομία έχει μεγεθυνθεί κατά 14,6%, από τα 362,3 δις ευρώ του 2010 στα 415,1 δις ευρώ του 2014.

Το 60,3% του αγροτικού πλούτου του 2014 καταναλίσκεται στην αγορά πρώτων υλών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν την παραγωγή όπως καύσιμα, σπόροι και ζωοτροφές που αποτελούν το κόστος παραγωγού, ενώ το 39,7% που αντιστοιχεί σε 164,8 δις ευρώ αντιστοιχούν στα έσοδα του παραγωγού.

Το 50,6% της αξίας των γεωργικών αγαθών του 2014 προέρχεται από φυτική παραγωγή και το 40,9% από την ζωική παραγωγή. Το υπόλοιπο 8,5% προέρχεται από συναφής δραστηριότητες. Σε επίπεδο προϊόντος, η παραγωγή γάλακτος αποτελεί το 14,8% του αγροτικού πλούτου με την παραγωγή δημητριακών στο 12,6% να ακολουθεί.

Όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας:

Το ελαιόλαδο ενώ συνιστά μόλις το 1,1% του Ευρωπαϊκού αγροτικού πλούτου, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο της παραγόμενης αξίας του της τάξεως του 44% από το 2013 στο 2014.

Η Γαλλία είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αγροτική οικονομία στην Ευρώπη έχοντας το 17,8% του Ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής ακολουθούμενη από την Γερμανία που έχει το 13,9%.

Η αγροτική οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται στην 10η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγοντας το 2,5% της Ευρωπαϊκής αγροτικής αξίας του 2014. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελληνική αγροτική οικονομία και παραγωγή παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια της πενταετίας 2010 με 2014, στα 10,4 δις ευρώ.

Η εφαρμογή νέων μεθόδων στην παραγωγή καθώς και η χρήση πρωτοποριακών τεχνολογικών εργαλείων λειτούργησε καταλυτικά στην ποιοτική αλλά και ποσοτική βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος και σταδιακά στην αύξηση της αποτίμησης του. Στη Γερμανία ενισχύθηκε η αξία της αγροτικής παραγωγής από τα 46 δις ευρώ του 2010 στα 57,6 δις ευρώ του 2014 που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία βελτίωση της τάξεως του 25%. Αντίστοιχα και η Γαλλία αύξησε την αξία της αγροτικής της παραγωγής κατά 10,5% κατά το ίδιο διάστημα.

Ακόμα και χώρες του Ευρωπαϊκού νότου όπως η Ιταλία και η Ισπανία βελτίωσαν την αξία της αγροτικής τους παραγωγής κατά 12,8% και 6,3% αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία. Την μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση της πενταετίας παρουσίασε η Βρετανική αγροτική παραγωγή που αγγίζει το 33,8% από το 2010 στο 2014 και αποτελεί πια το 7,6% του Ευρωπαϊκού αγροτικού πλούτου.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό