23. Η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος

i-aksiologisi-tou-evropaikoy-oikonomikoy-perivallontos

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομία εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Η Eurostat κάνοντας μια ακόμη συστηματική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος δημοσίευσε τα σχετικά βραχυχρόνια στοιχεία όπου μεταξύ των άλλων παρατίθενται και σχολιάζονται οι κάτωθι αντιπροσωπευτικοί δείκτες της γενικής οικονομικής κατάστασης.

Ο δείκτης της Ευρώ-μεγέθυνσης παρέμεινε αμετάβλητος στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 με τον αναμενόμενο τριμηνιαίο ρυθμό του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ να προσεγγίζει το 0,7% ενώ αναμένεται να μειωθεί στο 0,5% για το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Η ετήσια εκτίμηση του δείκτη προσδιορίζει την μεγέθυνση στο 1,9% έναντι της εκτίμησης του 1,6% της Eurostat στο τρίτο τρίμηνο του ’15.

Η καλοκαιρινή θετική επίδραση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/δολάριο στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ αρχίζει να εξασθενεί καθώς σταθεροποιείται περίπου στα 1,1 δολάρια.

Εκείνο που συνέβαλε στη θετική μεταστροφή των εκτιμήσεων στην αξιολόγηση είναι: η συμβολή των εξελίξεων στο κατασκευαστικό κλάδο που δρομολογήθηκαν πριν ένα χρόνο με τα αποτελέσματα τους να αποτυπώνονται στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η συνεχής μείωση της ανεργίας, η πτώση των τιμών ενέργειας από το καλοκαίρι του 2015 καθώς και η συγκρατημένη αισιοδοξία του βιομηχανικού κλάδου.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την αξιολόγηση, κανένα από τα συστατικά μέρη του δείκτη δεν προμηνύει σημαντική επιβράδυνση της μεγέθυνσης της Ευρώ-περιοχής το επόμενο διάστημα δεδομένου ότι οι θετικοί παράγοντες παραμένουν στο προσκήνιο ήτοι τα χαμηλά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , οι χαμηλές τιμές ενέργειας και η ελαστικότερη δημοσιονομική πολιτική.

Όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος από τις αναπτυσσόμενες αγορές και ιδιαίτερα από τη Κίνα που μπορεί να υπονομεύσει τη ζήτηση για τα Ευρωπαϊκά προϊόντα και να επηρεάσει πτωτικά τη πορεία του βιομηχανικού κλάδου. Επιπλέον παρόλο που η τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι εξέγειρε σημαντικά θέματα ασφαλείας εντούτοις οι σχετικοί συναισθηματικοί δείκτες δεν έχουν επηρεασθεί σημαντικά.

Ο δείκτης του Επιχειρηματικού κλίματος (Business climate Indicator) για το Δεκέμβριο του 2015 βελτιώθηκε κατά 0,05 μονάδες στο επίπεδο του 0,41 εξαιτίας των αισιόδοξων προβλέψεων των διοικούντων των οικονομικών μονάδων για την αναμενόμενη παραγωγή καθώς και των τεκμαιρόμενων εκτιμήσεων από τις παρούσες καταγεγραμμένες παραγγελιοληψίες.

Ο δείκτης IFO για το οικονομικό κλίμα στη περιοχή του ευρώ παρότι μειώθηκε κατά δύο μονάδες μέτρησης στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 αναφέροντας το ύψος των 122 μονάδων εντούτοις παραμένει σημαντικά μεγαλύτερος από το μακροχρόνιο μέσο όρο. Ενώ οι υφιστάμενες αξιολογήσεις συντείνουν σε μια ελαφρά βελτιωμένη κατάσταση, οι βραχυπρόθεσμες εξαμηνιαίες προσδοκίες των οικονομικών μεγεθών παρουσιάζονται συσκοτισμένες.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η οικονομία του ευρώ συνεχίζει την πορεία της ανάκαμψης με μειωμένο όμως ρυθμό.

Από την τρέχουσα αξιολόγηση διακρίνεται η καλή κατάσταση της Γερμανίας ενώ οι ειδικοί της Ελλάδας, Φιλανδίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας και Κύπρου συνεχίζουν να διατείνουν ως αρνητική τη τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Επιπλέον οι εκπρόσωποι της Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λιθουανίας και Σλοβενίας καταγράφονται ως περισσότερο αισιόδοξοι από ότι ήταν πριν τρείς μήνες.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό