19. Η ανταγωνιστικότητα τα χρόνια της κρίσης

i-antagonistikotita-ta-xronia-tis-krisis

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Η Eurostat δημοσιεύει σε μηνιαία βάση τον δείκτη των σχετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών που αφορούν την ποσοτικοποίηση του κόστους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών για την σύγκριση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ κρατών.

Με τον δείκτη της σχετικής συναλλαγματικής ισοτιμίας μετράται η ανταγωνιστικότητα ακόμα και σε κράτη που μοιράζονται το ίδιο νόμισμα όπως το Ευρώ.

Ο δείκτης αυτός έλαβε την τιμή 100 το 2005 προσδιορίζοντας τον μέσο όρο της ανταγωνιστικότητας των κρατών της ευρωζώνης. Κατόπιν της παραπάνω ημερομηνίας, τα κράτη αξιολογούνται σε μηνιαία βάση και εφόσον το κόστος παραγωγής τους, στα διεθνώς εμπορεύσιμα και ομοειδή προϊόντα, περιορίζεται έναντι των βασικών ανταγωνιστών τους, τότε ο δείκτης κυμαίνεται κάτω από το 100 ενώ σε αντίθετη περίπτωση κυμαίνεται πάνω από 100.

Η Ελλάδα την 5ετία 2000-2005 εμφάνιζε τον δείκτη σχετικής συναλλαγματικής ισοτιμίας στο 92,12 έχοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των όμορων κρατών για τα ίδια παραγόμενα προϊόντα. Ενδεικτικά το ίδιο διάστημα η Γερμανία είχε δείκτη στο 105,52, το Ηνωμένο Βασίλειο στο 103,6, η Γαλλία στο 99,28 και από τις χώρες του Νότου η Πορτογαλία στο 97,88, η Ισπανία στο 96,09 και η Ιταλία στο 96,07. Συνεπώς η Ελλάδα με το μικρότερο δείκτη ανταγωνιστικότητας κόστους παραγωγής μπορούσε να διεισδύσει με ευκολία στις αγορές των υπολοίπων κρατών της Ευρωζώνης.

Η εικόνα αυτή αλλάζει την επόμενη 5ετία 2005-2010 όπου ο δείκτης ανταγωνιστικότητας εκτοξεύεται για την Ελλάδα στο 101 λόγω ταυτόχρονης αύξησης του εργατικού κόστους αλλά και των υπολοίπων μέσων παραγωγής, ενώ τα Ευρωπαϊκά κράτη προχώρησαν σε σοβαρές περικοπές για να διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Η Γερμανία από το 105,52 της πρώτης 5ετίας του 21ου αιώνα έπεσε στο 93,58 την δεύτερη 5ετία. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησε την ίδια τακτική και από 103,6 έπεσε στο 92,22. Αντίθετα η Γαλλία με την εφαρμογή της 35ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης αυξήθηκε στο 100,58, ενώ το ίδιο έκαναν και πολλές από τις χώρες του νότου με την Ιταλία να ανέρχεται στο 102,28 από 96,07, την Ισπανία στο 105,07 από 96,09 αλλά και την Πορτογαλία στο 98,32 από 97,88.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι από τέσσερεις χώρες του νότου που αναφέραμε συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι τρείς με κάποιο τρόπο συμμετείχαν ή συνεχίζουν να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα διάσωσης με την ΕΕ από το 2010 και μετά.

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας κατά την πρόσφατη 5ετία 2011-2015. Το κόστος παραγωγής ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει στην ελληνική Οικονομία παρουσιάζει σημαντική κάμψη με αποτέλεσμα ο δείκτης ανταγωνιστικότητας να βρίσκεται στο 90,35 βελτιώνοντας την θέση του ακόμα περισσότερο και από την 5ετία 2000-2005.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό