48. Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι

i-antagonistikotita-tis-elladas-sto-pagkosmio-gignesthai

Το τελευταίο διάστημα ακούγεται πολύ συχνά από τα ΜΜΕ ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας στην παγκόσμια κλίμακα ανταγωνιστικότητας και για το ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερη βαθμίδα ανταγωνιστικότητας από χώρες όπως η Ναμίμπια το Μαυροβούνιο αλλά και η γειτονική Αλβανία. Ας δούμε όμως τι ακριβώς είναι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (GCI, Global Competitiveness Index).

Από το 2005 το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Αμερικής συντάσσει και δημοσιεύει σε ετήσια βάση την κατάταξη 138 κρατών με βάση τον δείκτη ανταγωνιστικότητας τους. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας για το forum συναρτάται από την διαθεσιμότητα συγκεκριμένων πολιτικών, οργανισμών και παραγόντων που συνεισφέρουν στο επίπεδο της παραγωγικότητας μιας χώρας και συντελούν στην ευημερία των πολιτών της.

Στην 399 σελίδων έκθεση για το 2016 αναλύονται διεξοδικά οι παράγοντες εκείνοι που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα του εκάστοτε κράτους, βαθμολογούνται με βάση συντελεστές βαρύτητας και σωρεύονται σε ένα συνολικό δείκτη που λαμβάνει τιμές από το 7 την υψηλότερη μέχρι το 1 την χαμηλότερη. Η βαθμολόγηση βασίζεται σε 12 διακριτούς πυλώνες που ο καθένας τους λαμβάνει ξεχωριστή βαθμολογία και όλοι μαζί συντάσσουν το συνολικό δείκτη.

Οι πυλώνες αυτοί είναι:

 • Οργανισμοί που διαθέτει η χώρα
 • Υποδομές
 • Μακροοικονομικό περιβάλλον
 • Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
 • Αποδοτικότητα αγοράς προϊόντων
 • Αποδοτικότητα εργατικού δυναμικού
 • Ανάπτυξη Τραπεζικής και Πιστοδοτικής αγοράς
 • Επίπεδο τεχνολογικών υποδομών
 • Εύρος καταναλωτικής αγοράς
 • Βιομηχανική επιτήδευση και
 • Καινοτομία

Οι οικονομολόγοι συντάκτες της έκθεσης συλλέγουν τα στοιχεία των κρατών από τις βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από τα στοιχεία του ΟΑΑΣΑ, από τα Ηνωμένα Έθνη καθώς και από τα κρατικά στατιστικά ιδρύματα.

Η Ελλάδα για την περίοδο του 2016 κατέλαβε την 86η θέση στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας λαμβάνοντας 4,0 συνολική βαθμολόγηση και υποχωρώντας κατά πέντε θέσεις από του προηγούμενου έτους κατάταξη. Ενδεικτικά το 2012 βρισκόταν στην 96η θέση η οποία βελτιώθηκε την επόμενη χρονιά το 2013 στην 91η όπου στην συνέχεια για το 2014 και 2015 κατέλαβε την 81η όπου και την διατήρησε μέχρι και το 2016.

Όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες για το 2016, η χώρα μας κατατάχθηκε στην 136η θέση στον πυλώνα της ανάπτυξης Τραπεζικής και Πιστοδοτικής αγοράς αλλά και στην 42η θέση όσον αφορά το επίπεδο των τεχνολογικών υποδομών. Την υψηλότερη βαθμολογία της την επέτυχε στον πυλώνα της Υγείας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου συγκέντρωσε 6,1 και κατετάγει στην 46η θέση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μέρος της αναφοράς όπου καταγράφονται οι μεγαλύτεροι προβληματικοί παράγοντες του επιχειρήν στην Ελλάδα. Η συχνότερη αιτία με 17,6% αναφέρεται η αστάθεια του πολιτικού συστήματος και ακολουθεί το φορολογικό σύστημα με 17,1%. Η γραφειοκρατία που ταλανίζει τις επιχειρήσεις ακολουθεί ως τρίτος παράγοντας με 15,6% και τέλος η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 14%.

Πληροφοριακά η πρώτη χώρα στην Παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας παραμένει και αυτό το έτος η Ελβετία με δεύτερη την Σιγκαπούρη και τρίτες της ΗΠΑ. Η Ολλανδία και η Γερμανία ακολουθούν ως τέταρτη και πέμπτη εκπροσωπώντας την Ευρωζώνη.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

 • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
 • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
 • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
 • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
 • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
 • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
 • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό