18. Καινοτομία: Η εξέλιξη της στην Ελλάδα

i-ekseliksi-tis-kainotomias-stin-ellada

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

H καινοτομία μέσα στη κρίση ως προοπτική ενίσχυσης της κερδοφορίας είτε μέσω της μείωσης του κόστους είτε αύξησης των πωλήσεων είτε συνδυαστικά αποτυπώνεται στην έρευνα που διεξήχθη από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την περίοδο 2010-1012.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα στην περίοδο αυτή, επενδύθηκαν στην καινοτομία 1,9 δις ευρώ εκ των οποίων το 63% περίπου κατευθύνθηκαν στις αγορές εξοπλισμού μηχανημάτων, λογισμικού και κτιρίων ,το 25,5% στο κόστος υλοποίησης της Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης ενώ οι υπόλοιπες 11,5 ποσοστιαίες μονάδες αφιερώθηκαν στην χρηματοδότηση κόστους: για την Έρευνα & Ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών, για την κτήση γνώσης από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και λοιπών καινοτομικών δραστηριοτήτων.

Από το πλήθος των Ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα περισσότερες από τις μισές (52,3%) παρουσίασαν τουλάχιστον μια καινοτομία είτε στο προϊόν, είτε στην διαδικασία είτε στην Οργάνωση και τέλος είτε στο μάρκετινγκ.

Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στην 11η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 ξεπερνώντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, τη Δανία, την Ισπανία ενώ την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Γερμανία με ποσοστό 66,9%.

Μεταξύ των Ελληνικών Περιφερειών πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Κρήτη όπου το 65,2% των επιχειρήσεων καινοτόμησαν και ακολουθούν οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής με 56% και 54,3% αντίστοιχα.

Για την αποσαφήνιση των όρων της καινοτομίας στην διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι όροι του διεθνούς εγχειριδίου του Όσλο όπου ορίζονται οι προαναφερόμενες κατηγορίες καινοτομιών. Έτσι ορίζεται ως «Καινοτομία σε μία επιχείρηση, η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας, ή οργανωσιακής μεθόδου ή μεθόδου μάρκετινγκ».

Πιο συγκεκριμένα «η καινοτομία προϊόντος αναφέρεται η εισαγωγή στην αγορά ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας, που είναι είτε νέα ή σημαντικά βελτιωμένη ως προς τα χαρακτηριστικά της ή τις προοριζόμενες χρήσεις της» ενώ η καινοτομία διαδικασίας αναφέρεται στην «εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση».

Η οργανωσιακή καινοτομία είναι «η εφαρμογή μίας νέας διαδικασίας μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές μίας επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της γνώσης), στην οργάνωση της εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν» ενώ στην καινοτομία μάρκετινγκ αρκεί η εφαρμογή «μίας νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία διαφέρει σημαντικά από τις υπάρχουσες μεθόδους μάρκετινγκ μίας επιχείρησης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν».

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό