Η έκθεση Tax Policy Reforms 2018 του ΟΟΣΑ

στοιχεία για την φορολογική πολιτική που εφαρμόζει η κάθε χώρα από το 2000 έως και το 2017, καταγράφει τάσεις και μεταρρυθμίσεις που είτε εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.
Η έκθεση διαχωρίζει το είδος της φορολόγησης σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (PIT-Personal Income Tax), κοινωνικές εισφορές (SSC-Social Security contributions) και φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων (CIT-Corporate Income Tax). Οι συντάκτες της έκθεσης συλλέγουν και επεξεργάζονται οικονομικά στοιχεία για τις παραπάνω χώρες από τις φορολογικές αρχές της κάθε μίας καθώς και από τα δημοσιευμένα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών.
Η τάση που είχαμε καταγράψει σε προηγούμενο άρθρο μας για την περσινή έκθεση (25.09.17_Η έκθεση του ΟΟΣΑ για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις) περί των φορολογικών ελαφρύνσεων που εφαρμόζουν τα κράτη του ΟΟΣΑ με σκοπό την τόνωση της οικονομίας τους συνεχίζεται και για το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα ο μέσος φορολογικός συντελεστής νομικών προσώπων σε επίπεδο χωρών ΟΟΣΑ από 25,2% το 2014 έχει μειωθεί σε 23,9% το 2018. Αντίθετα στην χώρα μας ο φορολογικός συντελεστής νομικών προσώπων αυξήθηκε από το 26% στο 29% μεταξύ του 2014 και 2017 ενώ παράλληλα η προκαταβολή φόρου του επόμενου έτους ανήρθε στο 100%. Ενδεικτικά από το 2000 που η έκθεση συλλέγει και καταγράφει φορολογικά στοιχεία, ο μέσος φορολογικός συντελεστής έχει υποχωρήσει κατά 8,6%, από το 32,5% στο 23,9%
Όσον αφορά τον μέσο συνολικό φορολογικό συντελεστή των χωρών του ΟΟΣΑ που συναρτάται από το σύνολο των φορολογικών εσόδων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, παραμένει σταθερός κατά τα 3 τελευταία έτη στο 34,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Στην χώρα μας την 3ετία 2015-2017 σύμφωνα με την έκθεση τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, με δεύτερη την Ολλανδία που αυξήθηκαν κατά 1,5% περίπου. Στο σύνολο των 37 κρατών του ΟΟΣΑ την αντίστοιχη περίοδο, τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν σε 20 χώρες ενώ μειώθηκαν σε 14 χώρες. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψαν Αυστρία, Νέα Ζηλανδία και Αργεντινή προσπαθώντας να δημιουργήσουν φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον. Η Ελλάδα διατηρεί την πρωτιά ακόμα κι αν το έτος βάσης σύγκρισης είναι το 2007, καθώς στο διάστημα 2007- 2017 οι φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 7,4%. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Ιρλανδία (από το 30,4% στο 23%).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση διατήρησης του ΦΠΑ στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ στα επίπεδα του 19,2% κατά την τελευταία 3ετία. Οι αυξήσεις που εφαρμόστηκαν από την έναρξη της κρίσης το 2010 και ανέβασαν τον μέσο ΦΠΑ από το 17,5% στο 19,2% το 2015, φαίνεται να περιορίζονται.
Όσον αφορά τον φόρο ακινήτων όπου συμπεριλαμβάνονται εισφορές ακίνητης περιουσίας αλλά και φόροι μεταβιβάσεων, η Ελλάδα διατηρεί την 6η θέση από τις χώρες του ΟΟΣΑ με το υψηλότερο ποσοστό φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ ύψους 3%. Διατηρεί όμως την πρώτη θέση στην αύξηση των εσόδων περιουσίας από το 2000, περίπου 1,5% του ΑΕΠ.
Η έκθεση για το 2018 κλείνει με τις αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις στην φορολογική πολιτική των κρατών-μελών αλλά και την προτροπή του οργανισμού να προέρθουν τα μελλοντικά φορολογικά έσοδα από την πράσινη φορολογία και την φορολογία εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για την χώρα μας αναφέρει τα προγραμματισμένα για το 2020 φορολογικά αντίμετρα, που περιλαμβάνουν τη μείωση του πρώτου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας από το 22% στο 20%, την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς για εισοδήματα ως 30.000 ευρώ και τη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις στο 26%. Τονίζεται, όμως, ότι η εφαρμογή αυτών των αντίμετρων τελεί υπό την έγκριση των θεσμών των δανειστών.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό