Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ευκαιρία ή Ανάγκη ΙΙ

στους τέσσερεις επιχειρηματίες αρχικών σταδίων της έρευνας για το 2016 είναι άνω των 35 ετών με το 36,5% να είναι μεταξύ 45-54 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα αντιστοιχεί στο 10% του γενικού πληθυσμού όσο περίπου είναι και στις αναπτυγμένες χώρες. Παρά την ενδεχόμενη επιθυμία της συμμετοχής στην επιχειρηματικότητα των πολύ νεαρών ηλικιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο πάθος και δυναμισμό, οι επιχειρηματίες νεαρής ηλικίας στερούνται εμπειρίας και γνώσης με αποτέλεσμα να καταγράφουν υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης της δραστηριότητας. Στην Ευρώπη όμως η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί την επιδίωξη του 39,6% των κάτω των 34 ετών ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 28,1%
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων μειώθηκε στο 4,8% του πληθυσμού (168.000 γυναίκες) έναντι του 6% του 2015 ενώ στου άντρες μειώθηκε στο 6,6% (200.000 άντρες) από το 7,5% του 2015. Παρά την υποχώρηση στην γυναικεία επιχειρηματικότητα έπειτα από 3 συνεχόμενα έτη ανόδου, το συνολικό ποσοστό των γυναικών στην επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ύψους 42% παραμένει σε υψηλά ποσοστά που αποδίδεται στην πίεση για εισόδημα σε νοικοκυριά στα οποία χάνουν την απασχόληση οι άντρες. Σύμφωνα με την έρευνα η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών αξιολογείτε άκρως θετική καθώς οι γυναίκες καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογικής αναβάθμισης σε σχέση με τους άνδρες επιχειρηματίες.
Από τους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων μόνο το 36% διαθέτει ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το μόλις 7,8% να διαθέτει κάποιου είδους μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Αντίστοιχα το 42,7% είναι απλώς απόφοιτοι Λυκείου ποσοστό μάλιστα που έχει ενισχυθεί έναντι του 2015. Η συγκεκριμένη κατανομή αποτελεί προβληματικό στοιχείο για την εγχώρια επιχειρηματικότητα καθώς δεν φαίνεται να κινητοποιούνται στην επιχειρηματικότητα άτομα από δεξαμενές υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου π.χ. άτομα με διδακτορικό που ενδεχομένως θα προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν εμπορικά κάποια ευρήματα από τις έρευνες τους.
Σε μία χώρα που παρουσιάζει ένδεια σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μόνο το 2,9% της ηλικιακής κατηγορίας 18-64 δηλαδή περίπου 212.000 άτομα δήλωσαν ότι διαδραμάτισαν ρόλο άτυπου επενδυτή για την χρηματοδοτική υποστήριξη μιας χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας άλλων. Σε περαιτέρω δημογραφική αξιολόγηση ένα ποσοστό 84% των άτυπων επενδυτών προέρχονται από τον στενό ή ευρύτερο οικογενειακό κύκλο του νέου επιχειρηματία καταδεικνύοντας ότι η αξιολόγηση της νέας επιχειρηματικής ιδέας ενδεχομένως δεν έχει γίνει με αντικειμενικά κριτήρια αλλά περισσότερο με συναισθηματικά.
Σε κλαδικό επίπεδο το ποσοστό των νέων εγχειρημάτων στον πρωτογενή τομέα περιορίστηκε στο 7,7% για το 2016 έναντι του 12% του 2015. Παράλληλα σημαντική άνοδο παρουσιάζει ο τομέας που ασχολείται με υπηρεσίες στους καταναλωτές ως αποτέλεσμα της σχετικής σταθεροποίησης της οικονομίας το 2016 και της μικρής ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης, μια εξέλιξη που επαναφέρει τα χαρακτηριστικά ενός πρότυπου ανάπτυξης της εποχής πριν την κρίση.
Όσον αφορά την καινοτομία, οι τρείς στους πέντε νέοι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι κανένας δυνητικός πελάτης τους δεν θα θεωρήσει τα προϊόντα – υπηρεσίες τους πρωτοποριακά καθώς επίσης και το 56% των νέων επιχειρηματιών αξιοποιούν γνωστές τεχνολογίες/διεργασίες στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών τους. Το εύρημα αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι τα νέα εγχειρήματα αφορούν κυρίως τομείς υπηρεσιών προς τον καταναλωτή όπου η καινοτομία είναι από την φύση της περιορισμένη.
Σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να κινείται χαμηλά το ποσοστό του πληθυσμού που διαβλέπει επιχειρηματικές ευκαιρίες στο επόμενο 6μηνο καθώς αυτό είναι μόλις 13%, το χαμηλότερο ποσοστό από όλες της χώρες της έκθεσης. Αντίθετα όμως το 64% των πολιτών της χώρας δηλώνουν ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια καλή επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας και το 66% δηλώνει ότι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζονται με σεβασμό και καταξίωση στη χώρα.
Στο επόμενο και τελευταίο άρθρο μας θα ασχοληθούμε με ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της έκθεσης, την έρευνα των εθνικών εμπειρογνωμόνων για το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό