Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ευκαιρία ή Ανάγκη ΙΙI

από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, επενδυτές και διαμορφωτές πολιτικής της κάθε χώρας. Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να σκιαγραφήσει το επιχειρηματικό τοπίο στην κάθε χώρα και να βαθμολογήσει τις επιδόσεις τους σε 9 σημαντικούς τομείς:
1. Χρηματοδοτική υποστήριξη
2. Εθνικές Πολιτικές & προτεραιότητες για την επιχειρηματικότητα
3. Κυβερνητικά Προγράμματα για την επιχειρηματικότητα
4. Μεταφορά Έρευνας & Ανάπτυξης
5. Εκπαίδευση και Κατάρτιση
6. Εμπορικές και Επαγγελματικές Υποδομές
7. Ανοιχτότητα της Αγοράς/ εμπόδια Εισόδου, Εξόδου
8. Πρόσβαση σε Υλική Υποδομή και
9. Πολιτισμικά και Κοινωνικά Πρότυπα
Αναφορικά με την επάρκεια πηγών για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων η Ελλάδα συγκεντρώνει στην κλίμακα βαθμολόγησης από 1 έως 9, μόλις 4,1 την τρίτη χειρότερη θέση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ολλανδία να καταγράφει την υψηλότερη βαθμολογία 5,7 καταδεικνύοντας τις προβληματικές επιδόσεις εύρεσης χρηματοδοτικών πόρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης.
Όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα η κατάταξη της Ελλάδας είναι ακόμα χειρότερη και καταλαμβάνει την τελευταία θέση με βαθμολογία 2,7 στην ΕΕ με την Ολλανδία να καταλαμβάνει ξανά την πρώτη θέση με 6,2. Οι λόγοι που καταγράφουν οι εμπειρογνώμονες κυμαίνονται από την παρατεταμένη γραφειοκρατία μέχρι την συνεκτικότητα της φορολογικής πολιτικής για τις νέες επιχειρήσεις.
Εξίσου περιορισμένη φαίνεται να είναι και η εφαρμογή κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας τα οποία έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες μίας στάσης, θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων και γενικώς στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα και σε αυτό τον τομέα καταλαμβάνει την τελευταία θέση με βαθμολογία 3,4 πίσω από την Ιταλία και Σλοβακία με την Γερμανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 6,1 βαθμούς.
Σημαντικά βελτιωμένη εικόνα εντοπίζεται στο πεδίο της μεταφοράς και διάχυσης της γνώσης μεταξύ των Ελληνικών επιχειρήσεων όπου η χώρα μας καταλαμβάνει την 6η θέση με 4,5 βαθμούς με την πρώτη θέση να καταλαμβάνουν το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία με 5,5 αμφότερες.
Την τελευταία θέση της κατάταξης καταλαμβάνει η Ελλάδα σε θέματα εκπαίδευσης με την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια να βαθμολογούνται με 2,9 ως προς την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την Τριτοβάθμια να καταγράφει μέσο όρο 4,3. Η Ολλανδία φαίνεται να διαθέτει το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον με άμεση σύνδεση με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι.
Οι εμπειρογνώμονες αξιολογούν επίσης την επάρκεια των εταιρικών υποδομών και υπηρεσιών με την έννοια της διαθεσιμότητας σε βοηθητικές υπηρεσίες για την λειτουργία της επιχείρησης όπως consulting, τραπεζικές, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες. Και σε αυτό τον τομέα η Ελλάδα κατατάσσεται ως δεύτερη χειρότερη με 4,9 ξεπερνώντας μόνο την Ιταλία και το Λουξεμβούργο να καταγράφει την υψηλότερη βαθμολογία με 6,3. Στο συγκεκριμένο στοιχείο σημαντική βαρύτητα επιφέρει και η ελληνική επιχειρηματική νοοτροπία της άρνησης συνεργασίας των νέων επιχειρηματιών με εταιρείες συμβούλων που κατέχουν σημαντική πολυετή εμπειρία στον χώρο και μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης.
Η αναβλητικότητα σε ότι αφορά την απελευθέρωση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνεχίζει να δυσχεραίνει την είσοδο καθώς και την έξοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Η Ελλάδα καταγράφει μέσο όρο βαθμολογίας 4,0 ίδιο με την Σλοβακία που βρίσκεται στην προτελευταία θέση ξεπερνώντας μόνο την Πορτογαλία με 3,9 βαθμούς.
Σημαντικά καλές είναι οι συνθήκες σε ότι αφορά την πρόσβαση σε υλικές υποδομές στην Ελλάδα όπως τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα το νερό το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και το κόστος των παροχών αυτών με τον μέσο μόρο των απαντήσεων να κυμαίνεται στο 6,2. Υπολείπεται όμως του μέσο Ευρωπαϊκού μέσου όρου που ανέρχεται στο 6,5 και βρίσκεται αρκετά μακριά από την πρώτη Φιλανδία που καταγράφει μέσο όρο στο 8,0.
Τέλος όσον αφορά τα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της εθνικής κουλτούρας εκτιμάται ότι αυτά δεν ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων κυμάνθηκε στο 3,9 υπολειπόμενος αρκετά και του Ευρωπαϊκού μέσου όρου 4,7.
Συνολικά από την ανάλυση φαίνεται ότι η χαμηλή δυναμικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας ερμηνεύεται κατά ένα ποσοστό από τις επιπτώσεις της κρίσης κυρίως όμως οφείλεται σε δομικές – διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας όπως το φορολογικό σύστημα, η γραφειοκρατία, η εκπαίδευση, η διαθεσιμότητα πολιτικών και βούλησης για την υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών. Σημαντικά προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα τίθενται ακόμα από τα υψηλά εμπόδια εισόδου στην αγορά, από την δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης αλλά και την επικρατούσα αμφίσημη κουλτούρα για την επιχειρηματικότητα. Συνεπώς η κρίση επηρέασε δυσμενώς το επιχειρηματικό περιβάλλον άλλα ουσιαστικά ανέδειξε και μεγιστοποίησε την επίδραση των βασικών διαθρωτικών ζητημάτων που ήδη υφίστανται στον ελληνικό χώρο.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό