Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα το 2017

στην 84σέλιδη έρευνα του ΙΟΒΕ για την φαρμακευτική και νοσοκομειακή δαπάνη παρατηρούμε ότι ο εγχώριος φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί σημαντική συνιστώσα της θετικής διαμόρφωσης του ΑΕΠ της χώρας.
Η χώρα μας βίωσε κατά την τελευταία δεκαετία, λόγω της βίαιης οικονομικής προσαρμογής, μια σωρευτική απώλεια του ΑΕΠ της που ανέρχεται στο -26,4% με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 23,6% και τον κίνδυνο φτώχειας να αγγίζει το 36% του συνολικού πληθυσμού. Επιπλέον το προσδόκιμο επιβίωσης με στοιχεία του 2015 έχει ανέρθει στα 81,1 έτη σε πλήρη αντιστοιχία με τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο με παράλληλη σταδιακή μείωση του πληθυσμού, γεννήσεις – θάνατοι, κατά -26.000 άτομα για το 2016. Πρακτικά αυτό συνεπάγεται αύξηση του γηραιότερου πληθυσμού, άνω των 65 ετών, από 21,6% το 2017 στο 36,5% το 2050.
Εκ των ανωτέρω τεκμηριώνεται η αυξανόμενη ανάγκη για υγειονομική περίθαλψη επομένως και για χρηματοδότηση σε δαπάνες υγείας και φαρμακευτική κάλυψη ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης. Σε ένα περιβάλλον όμως αυξανόμενης ανεργίας και συρρίκνωσες της κρατικής δαπάνης για την υγεία τα αποτελέσματα είναι ακριβώς αντίθετα από τα αναμενόμενα.
Η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας έχει υποχωρήσει κατά -32,4% την εξαετία 2010-2016 και ανέρχεται στα 14,6 δις ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα οι νότιες χώρες της Ευρώπης περιόρισαν τις δαπάνες τους μόνο κατά -0,6% ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη και ιδιαίτερα τα βόρεια και κεντρικά κράτη αύξησαν τις δαπάνες τους κατά 11,8%. Σημαντικότερη αρνητική μεταβολή κατέγραψε η Δημόσια χρηματοδότηση που υποχώρησε κατά -42,5% σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη που ενίσχυσε τις κρατικές δαπάνες για την υγεία κατά 10,1%.
Από τα στοιχεία συνάγεται ότι η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία καλύφθηκε κατά το ένα μέρος από την αύξηση της ιδιωτικής συνεισφοράς και κατά το άλλο μέρος από την συμμετοχή της βιομηχανίας στην φαρμακευτική δαπάνη μέσω των clawback & rebate.
Η μεγάλη διαφοροποίηση από την υπόλοιπη Ευρώπη διαφαίνεται στην συνολική κατά κεφαλή δαπάνη για την υγεία όπου ο μέσος Έλληνας συμβάλει το 42% με το κράτος να συμπληρώνει το υπόλοιπο 58% ενώ ο μέσος πολίτης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου επιβαρύνεται μόνο με το 27%. Στην υπόλοιπη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη ο πολίτης συμπληρώνει μόνο το 21% της ετήσιας δαπάνης για την υγεία του ενώ το κράτος χρηματοδοτεί το υπόλοιπο 79%.
Η σημαντική υποχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης για φάρμακα τη περίοδο 2012-2017 είχε ως αποτέλεσμα την μετακύλιση του κόστους στην βιομηχανία μέσω των οριζόντιων μηχανισμών υποχρεωτικών επιστροφών clawback & rebate. Οι συνολικές επιστροφές προς το Δημόσιο ανήρθαν για το 2017 στα 1,2 δις ευρώ έναντι των 272 εκατ. ευρώ του 2012 παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση της τάξεως του 339%.
Ωστόσο η φαρμακοβιομηχανία σύμφωνα με την έρευνα, αποτελεί κινητήριο μοχλό επένδυσης για την Ελλάδα με την διεξαγωγή 2.265 κλινικών μελετών και την αξία της δαπάνης για Έρευνα και Ανάπτυξη να αποτελεί το 12% της συνολικής ετήσιας δαπάνης για Ε&Α της χώρας. Η συνολική αξία φαρμάκων της εγχώριας παραγωγής για το 2016 ανήρθε περίπου στο 1 δις ευρώ που αποτελεί το 3,4% στην συνολική μεταποιητική παραγωγή και κατατάσσει την φαρμακοβιομηχανία στην 9η θέση από τους 24 κλάδους της μεταποίησης. Οι απασχολούμενοι στην εγχώρια παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ανέρχονταν σε 15.500 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2017 με το 64% εξ’ αυτών να κατέχουν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών.
Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν το 2016 σε 2,9 δις ευρώ και 1,0 δις ευρώ αντίστοιχα, με τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων να αντιστοιχούν στο 4,2% του συνόλου των Ελληνικών εξαγωγών όλων των αγαθών για το 2016 .
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό