39. Προϋπολογισμός 2016: Η πρώτη εικόνα

i-proti-eikona-tou-proypologismoy-2016

Πρόσφατα κατατέθηκε στην Βουλή ο προϋπολογισμός του 2016, ένας από τους σημαντικότερους της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με αυτόν, η πρόβλεψη του υπουργείου έλαβε θετική βελτίωση για το κλείσιμο του έτους 2015, αναμένοντας μηδενική ύφεση το τρέχον έτος έναντι της ύφεσης -2,3% που είχε προβλεφθεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που είχε κατατεθεί στην βουλή τον Οκτώβριο.

Την εκτίμηση αυτή υποστηρίζουν και τα μεγέθη του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ όπου παρατηρήθηκε μείωση σε όρους όγκους της τάξεως του – 0,9% όταν αναμενόταν ύφεση της τάξεως του -1,4% σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία.

Η αντοχή της ελληνικής Οικονομίας κατά την διάρκεια του δύσκολου 2015 υποστήριξε την αναθεώρηση των στοιχείων του προϋπολογισμού για το 2016 περιορίζοντας την ύφεση που αναμένεται για το έτος από -1,3% που είχε καταγραφεί στο προσχέδιο του Οκτωβρίου σε -0,7% που υποβλήθηκε με το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε επίπεδο εσόδων το υπουργείο αναμένεται να εισπράξει €53.527 εκ. ενισχυμένα κατά 0,8% έναντι των €53.091 εκ. του 2015 και αρκετά αυξημένα από τα €51.353 εκ. του 2014. Οι δαπάνες του Κρατικού προϋπολογισμού προβλέπονται στα €55.751 εκ. έναντι €55.664 εκ. το 2015, αυξημένες κατά 0,15%,όταν το 2014 ανέρχονταν σε €56.206 εκ. Μέρος της αύξησης των δαπανών αποτελούν τα επιπλέον €350 εκ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2015.

Σε ταμειακή βάση το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του 2016 παρουσιάζει έλλειμμα -€2.224 εκ. Αν αφαιρεθούν όμως οι υποχρεώσεις αποπληρωμής τόκων ύψους €5.930 εκ. , το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι πλεονασματικό κατά €3.706 εκ.

Η πρώτη εικόνα παρουσιάζει έναν προϋπολογισμό για μια ακόμα χρονιά που στοχεύει σε αύξηση των εσόδων μέσω των άμεσων και έμμεσων φόρων και που εμφανίζει αδυναμία στον περιορισμό των δαπανών χαρακτηρίζοντας αρκετές από αυτές ως ανελαστικές.

Για το 2016 ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα αποκρατικοποιήσεων ύψους €1.802 εκ. όταν για το σύνολο του 2015 τα έσοδα αυτά κυμάνθηκαν στα €268 εκ. Επίσης περιλαμβάνονται έσοδα από την μεταφορά αποδόσεων της διακράτησης των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου των χαρτοφυλακίων των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωζώνης ύψους €1.691 εκ.

Τα παραπάνω κονδύλια δεν αναγνωρίζονται στο σύνολο ή επιμέρους από την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχει υπογράψει το Ελληνικό Δημόσιο με τους εταίρους, με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα να μην υπερβαίνει τα €919 εκ. το οποίο αποτελεί το 0,53% του ΑΕΠ για το 2016. Εν συγκρίσει με το 0,50% του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα το 2016, το ποσοστό κρίνεται οριακό.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

  • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
  • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
  • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
  • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
  • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
  • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό