8. Ιδρύσεις και διαγραφές επιχειρήσεων στα χρόνια της κρίσης

idryseis-kai-diagrafes-epixeiriseon-sta-xronia-tis-krisis

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Ένας επιπλέον τρόπος για να παρακολουθήσει κάποιος τα αποτελέσματα της κρίσης στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι η ανάλυση των στοιχείων για τις ιδρύσεις και διαγραφές επιχειρήσεων που συγκεντρώνει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Σύμφωνα με την έρευνα ‘’Η ανάπτυξη των ΜΜΕ στην Ελλάδα της ΓΣΕΒΕ’’, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα μας για το 2010 ανερχόταν σε 745.677 επιχειρήσεις. Στην βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ που καταγράφει από το 2011 τις ιδρύσεις και διαγραφές επιχειρήσεων, ταξινομούνται ανά είδος οικονομικής οντότητας, Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιακή Εταιρεία, Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία μέχρι και οι ατομικές.

Μελετώντας τα εξαγόμενα στοιχεία του ΓΕΜΗ παρατηρούμε ότι το έτος 2015 ιδρύθηκαν 574 ανώνυμες επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 672 παρουσιάζοντας αρνητική διαφορά – 98 επιχειρήσεων.

Το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα σε μεγαλύτερο όμως μέγεθος εμφανίζεται και στην κατηγορία των ΕΠΕ όπου έναντι των 425 συστάσεων είχαμε 1.554 διαγραφές με αποτέλεσμα η αρνητική διαφορά να ανέρχεται στις -1.131 επιχειρήσεις. Εν συγκρίσει με το 2014 όπου η διαφορά στις ΑΕ ήταν θετική, οι ιδρύσεις και διαγραφές επιχειρήσεων έδιναν θετικό αποτέλεσμα ίσο με 169 εταιρείες, ενώ η αρνητική διαφορά στις ΕΠΕ περιοριζόταν στις -167.

Την ίδια πορεία συρρίκνωσης παρουσιάζουν και τα μεγέθη των ΟΕ και ΕΕ εταιρειών. Για το 2015 οι ιδρύσεις και διαγραφές επιχειρήσεων για τις ΕΕ έδιναν το αρνητικό αποτέλεσμα -546 εταιρείες ενώ για τις ΟΕ το μέγεθος είναι ακόμα υψηλότερο στις -2.390 εταιρείες.

Αντίστροφα μεγέθη παρουσιάζουν οι συστάσεις των ΙΚΕ και Ατομικών επιχειρήσεων.

Για τις ΙΚΕ το 2015 συστήθηκαν 3.443 επιχειρήσεις περισσότερες από αυτές που διαγράφηκαν. Την ίδια εικόνα παρουσίασαν και το 2014 όπου το θετικό αποτέλεσμα καταγράφεται στις 3.559 επιχειρήσεις.

Η ελάχιστη αρχική καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου, η μη απαίτηση πολύπλοκων και δαπανηρών διαδικασιών όπως συμβολαιογραφικά έξοδα ή έξοδα σύστασης, ώθησε παλαιούς και νέους επιχειρηματίες στην δημιουργία εταιρειών ΙΚΕ έναντι άλλων νομικών μορφών.

Η άνοδος που καταγράφεται στις ιδρύσεις των ατομικών επιχειρήσεων είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε τα τελευταία έτη λόγω της αύξησης των αυτοαπασχολούμενων και την ανάγκη σύστασης ατομικής δραστηριότητας.

Έτσι για το 2015 ιδρύονται 4.253 ατομικές επιχειρήσεις περισσότερες από αυτές που διαγράφηκαν ακολουθώντας την ίδια τάση του 2014, όταν οι ιδρύσεις και διαγραφές επιχειρήσεων θετικό αποτέλεσμα που ανερχόταν σε 3.195 επιχειρήσεις.

Ακόμη και μέσα στην κρίση η ελληνική επιχειρηματικότητα αντιστεκόμενη στις αντίξοες οικονομικές αλλά και φορολογικές συνθήκες προσπάθησε να ξεπεράσει τι δυσκολίες και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για την χώρα.

Την πενταετία 2011-2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, ιδρύθηκαν 190.699 οικονομικές οντότητες και διαγράφηκαν 159.631 θεμελιώνοντας μια θετική διαφορά 31.068 επιχειρήσεων.

Από τις 190.699 οντότητες που συστήθηκαν αυτή την περίοδο, το 75% αφορούσε ατομικές επιχειρήσεις, το 5,2% Α.Ε και Ε.Π.Ε, το 6,2% Ι.Κ.Ε, και το 13,6% Ο.Ε και Ε.Ε. Εξαιρώντας την θετική συνεισφορά των ατομικών επιχειρήσεων, στην περίοδο 2011-2015, δημιουργήθηκαν 48.512 νέες οικονομικές οντότητες οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό