17. Μικρότερη ύφεση του αναμενόμενου

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Η ανακοίνωση των προσωρινών μεγεθών (flash estimates) για την πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από την ΕΛΣΤΑΤ για το 3ο τρίμηνο του 2015 εξέπληξε ευχάριστα την αγορά, αφού η ύφεση ήταν μικρότερη του αναμενόμενου.

Το ΑΕΠ σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά -0,5% έναντι του 2ου τριμήνου του 2015 ενώ σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε μικρότερη μείωση της τάξεως του -0,4%. Παρά το γεγονός του αρνητικού πρόσημου, η πορεία των οικονομικών μεγεθών καταδεικνύει ότι οδηγούμαστε σε χαμηλότερη ύφεση για το τρέχον έτος από την πρώτη εκτίμηση του -2,3% που είχε προβλεφθεί στην κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2016.

Επιπλέον θετικά μηνύματα έρχονται από το μέτωπο της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αναθεωρημένο στόχο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015 ο οποίος καταλήγει σε έλλειμμα -€2.210 εκατ., τα προσωρινά στοιχεία 10μήνου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών δείχνουν έλλειμμα ύψους -€808 εκατ. έναντι στόχου για έλλειμμα -€2.881 εκατ. και έναντι ελλείμματος -€2.448 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Τα Έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα €39.740 εκατ. έναντι των €41.861 εκατ. του αναθεωρημένου στόχου για το 10μηνο υπολειπόμενα κατά 5,1% έναντι του στόχου.

Οι Δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα €40.548 εκατ. έναντι των €44.742 εκατ. του αναθεωρημένου στόχου παρουσιάζοντας μια βελτίωση της τάξεως των €4.194 εκατ. ή 9,4% έναντι του στόχου. Η συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών κατά €2.822 εκατ., ο περιορισμός των αμυντικών δαπανών κατά €395 εκατ., αλλά και η συρρίκνωση του Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων κατά €1.029 εκατ., συνηγόρησαν στην βελτίωση των δαπανών.

Ο δείκτης ανεργίας κατά την ΕΛΣΤΑΤ ανήλθε για τον Αύγουστο 2015 στο 24,6% έναντι 26,2% του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Την ίδια θετική πορεία παρουσίασε και ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος που δημοσιεύει κάθε μήνα το ΙΟΒΕ. Τον Οκτώβριο 2015 ανήλθε στο 86,5 βελτιωμένος από το 83,1 του Σεπτεμβρίου υπολείπεται όμως σημαντικά από τον Οκτώβριο του 2014 που είχε ανέλθει στο 102,3.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εξαλειφθεί όλοι εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν ύφεση στην Ελληνική οικονομία, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά έχει βρει ένα νέο επίπεδο ισορροπίας με δυνατές αντιστάσεις. Η επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων θα συνηγορήσει στην περαιτέρω ενίσχυση του καλού οικονομικού κλίματος.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό