50. Νέα Χρηματοδοτικά εργαλεία 2017

nea-xrimatodotika-ergaleia-2017-financial-factor-consulting

Σε όλη τη διάρκεια του παραγωγικού – εμπορικού κύκλου ζωής της επιχείρησης είτε αυτή βρίσκεται στο αρχικό στάδιο είτε σε μεταγενέστερο πάντα προκύπτει το ερώτημα και «τώρα πως θα το χρηματοδοτήσω;». Ας δούμε μερικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 το ερώτημα βρίσκει την απάντηση του μέσα από τις γνωστές γενικές κατευθύνσεις της:

 • Επιχορήγησης (ανεπίστρεπτη χρηματοδότηση)
 • Δανειοδότησης (επιστρεπτέα ενίσχυση)
 • Κεφαλαιακής συνεπένδυσης όπου σχετικά επενδυτικά ταμεία συμμετέχουν στην κεφαλαιακή διάρθρωση των ιδιωτικών σχημάτων ως εταίροι.
 • Έμμεσης χρηματοδότησης μέσα από τις φορο-απαλλαγές.
 • Επιδότησης του επιτοκίου
 • Εγγυοδοσίας

Παρόλο που συζητάμε για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούσαν το προγενέστερο του 2007 – 2013 φημολογείται στην αγορά ότι πρόκειται να επαναδραστηριοποιηθούν .

Συγκεκριμένα:

 • Το Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ (SME guarantee fund) θα επαναδραστηριοποιηθεί από τα μέσα του επόμενου έτους παρέχοντας εγγυημένα δάνεια σε ΜΜΕ με τη συνεργασία των τεσσάρων μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) , ως αυτοτελή μονάδα εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), που συνδράμει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων αντλώντας την σχετική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τους εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Προέδρου του πρόκειται να επαναδραστηριοποιηθεί.

Το ταμείο παρείχε χρηματοδοτικά εργαλεία εγγυοδοσίας και δανειοδότησης μέσω των παρακάτω προγραμμάτων:

 • Της Νησιωτικής επιχειρηματικότητας.
 • Της Επιχειρηματικής επανεκκίνησης.
 • Του Ταμείου Εγγυήσεων.

Πλέον των προαναφερθέντων το ΕΤΕΑΝ συνέπραξε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το χρηματοδοτικό της σκέλος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EFI European Investment Fund), την ενεργοποίηση της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο νέων εταιρειών.

Συνεπώς με την έναρξη του νέου έτους δρομολογούνται τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με τη δημιουργία δύο νέων Ταμείων ήτοι του:

 • Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) για τη Χορήγηση δανείων και εγγυήσεων
 • Ταμείου Συμμετοχών – Fund of Funds (FoF) για τη ενεργοποίηση της συνεπένδυσης όπου το σχετικό ταμεία θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων.

Εκτιμάται ότι στο πλαίσιο των εγγυοδοσιών του ΤΕΠΙΧ ΙΙ τα χαρακτηριστικά των εγγυήσεων θα παραμείνουν στη πρότερη κατάσταση ήτοι θα ξεκινούν από 24 μήνες έως 10 έτη για δανειοδότηση αφενός επενδυτικών σχεδίων και αφετέρου εγκεκριμένων επιχορηγούμενων σχεδίων του νέου ΕΣΠΑ, θα κυμαίνονται από 10.000€ έως 800.000€ ενώ το ποσοστό της εγγύησης θα διαμορφώνεται στο 70-80%.

Αναφορικά με την επιχειρηματικότητα η συνεχιζόμενη δυσμενής οικονομική συγκυρία θα συνδράμει στη διατήρηση ή και βελτίωση των όρων του προηγούμενου καθεστώς όπου το ταμείο χρηματοδοτούσε τόσο το κεφάλαιο κίνησης όσο και την αναπτυξιακή προοπτική των οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα παρείχε με τραπεζική συνεργασία δάνεια ύψους 10.000-800.000€ με διάρκεια αποπληρωμής από 24 μήνες έως 12 έτη με επιδότηση ίση με το 50% του τελικού διαμορφούμενου επιτοκίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σύσταση του νέου Ταμείου των Συμμετοχών όπου κατόπιν της συγκέντρωσης των πόρων είτε από δημόσιες πηγές είτε από άλλες επενδυτικές τράπεζες, είτε από εξειδικευμένα ιδιωτικά κεφάλαια θα κατευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).

Η κεφαλαιακή συμμετοχή θα κρίνεται κατόπιν της αξιολόγησης της αιτούμενης επιχείρησης ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομίας «…Η δημιουργία του Ταμείου μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή αδυνατούν να αντλήσουν πόρους με άλλο τρόπο, π.χ. από τις τράπεζες».

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό